„Budiž advent zahájen,“ oznámil Ondřej Kováč, farář Českobratrské církve evangelické, období čekání na narození Ježíše Krista. Její farní sbor za podpory města Mšena pořádal 2. prosince koncert černošských spirituálů. Posluchači bohužel zaplnili jen čtvrtinu sedadel v sále základní školy.

Po úvodním slově nastoupilo před jeviště 25 žen a mužů vokálního akapelového souboru Geshem. Jejich přednes černošských spirituálů doplňovala vlastní choreografie. Sbormistr Marek Šlechta dokázal ze svých zpěváků od sopránů přes alty a tenory až k basům dostat co nejlepší zvuk. Krásu zpívaných písní zvyšovala ženská i mužská sóla. Forte střídala pianissimo, allegro nahrazovalo largo.

Soubor Geshem existuje sedm let. Na svém kontě má přes 140 vystoupení na nejrůznějších místech – kostely, kaple, modliteby, kulturní domy, nemocnice, domovy důchodců, ale i psychiatrická léčebna, dokonce i věznice, rovněž i muzea a zámky po celých Čechách. „Vážíme si každého pozvání a máme radost, když posluchači vnímají naději, radost a souznění, které vyzařují z černošských spirituálů,“ říkají členové souboru. Zpívají česky i anglicky. Už po několika písních si ve Mšeně získali srdce spokojených posluchačů, kteří je odměnili vřelým potleskem zejména v závěru koncertu.

Proč byla tak nízká účast posluchačů? Každý člověk má svůj oblíbený hudební žánr a ostatní, byť i krásnější, prostě přehlíží. Každá hudba je přece krásná a obohacuje posluchače o umělecký zážitek. Chce to ji lépe poznat a porozumět jí. Pak jí lépe porozumí.

Jan Bursa