Máme před sebou svátky štědrosti, lásky, rodinné pohody i oslavu vstupu do nového roku 2008, to vše samozřejmě s podrobným bilancováním rodinného i osobního hospodaření – co se nám podařilo, v čem máme dluhy, co chceme udělat v roce příštím. Zrovna tak zastupitelé města a funkcionáři spolků hodnotí své aktivity a splnění úkolů. Je sympatické, že ve svém poslání nepolevují a nadále obohacují občany o časté a hodnotné pořady i sportovní akce s účastí hostujících ochotníků a sportovců. Tím vzrůstá popularita města.

Připravovat a pořádat to nejlepší z kultury, sportu a zájmové činnosti nezačíná jen vylepováním plakátů. Předchází tomu hodně zkoušek, trpělivé jednání s úřady a starost o finanční krytí. Těžko spočítat obětované hodiny volného času, aby vše „klaplo“ a návštěvníci byli spokojeni. Takových akcí není ve Mšeně málo. Proto si zaslouží hojnou účast občanů.

S kulturou, sportem a zájmovou činností se nesmí zapomínat na vzhled města a plnění volebního programu. Nabízejí se novoroční předsevzetí – pomáhat městu, posilovat členskou základnu místních spolků. Osobních příkladů je ve městě dost. Bez práce nejsou koláče. Bez přičinění zvelebovat a obohacovat město nemůže být plné spokojenosti občanů. A tady platí dvojnásob: v kolektivu se dokáže víc.

Jan Bursa