Soubor zobcových flétenVydařené odpoledne po krkonošsku v podání mšenské ZUŠ

Přijďte pobejt! Tak zněla pozvánka pro občany města k přátelskému posezení na nedělní odpoledne 25. listopadu v sále radnice. Před 16. hodinou dostávali přicházející občané zdobený upomínkový perníček, program písní a vyprávění s recepty z krkonošské kuchyně. Zaujali místa u stolů pokrytých ubrusy, s mísami s vyrovnaným krkonošským pečivem, které mohl každý ochutnat. Prostě vše připravené pro spokojenost hostů.

Matěj Mach ukazuje obrázkyZájmu se těšily kresby žáků výtvarného oboru ZUŠ Mšeno se znaky krkonošských měst, postavami Krakonoše a figurkami z dalších pohádek. Krkonoše se mají čím chlubit, jak ukázaly vystavené knihy prózy, vyprávění, kuchařek, místopisu, dějin, povídek a pohádek, např. od Marie Kubátové.

Návštěvníky se sluší přivítat. To učinila v úvodním slově moderátorka, hudebnice, recitátorka a organizátorka Veronika Skopcová, učitelka hudebního oboru ZUŠ Mšeno. Přiblížila připravený program krkonošských písniček a vyprávění, dále účinkující a všechny obětavce, kteří se podíleli na přípravě tohoto literárně hudebního odpoledne.

Návštěvníci se cítili jako na návštěvě u příbuzných. Dětský pěvecký sbor Sluníčko potěšil přednesem tří lidových písní z Krkonoš za doprovodu komorního souboru. Následovaly další pěkné písně. Střídavě mezi nimi četla Veronika Skopcová ukázky z knih. Směs tanců mateníků hraných souborem fléten seznamovala s krkonošskými muzikanty. Je k neuvěření, kolik spisovatelů už tři století zaměřuzje svou tvorbu na Krakonoše a Krkonoše. Je v ní velké kulturní bohatství.

Účinkovali se zaujetímTvrdým oříškem k rozlousknutí bylo prověření znalostí z krkonošského nářečí, přesto ho někteří zvládli bezchybně. Poslední píseň – kramářská s názvem Oklamaný Turek – obsahovala 14 slok. Doprovázely ji zpívaný děj zachycující kresby, které připravili mladí výtvarníci ze ZUŠ. Při rozloučení Veronika Skopcová vyjádřila radost, že se pořad líbil. Občané se vbrzku mohou těšit na další.

V pořadu účinkovali žáci a učitelé ZUŠ Mšeno. Pořadatelé – ZUŠ a MěÚ Mšeno – děkují všem, kteří je podpořili: Pekařství Paul Mělník, výtvarný obor ZUŠ, Sokol, městské knihovny z Prahy, Mšena a Mladé Boleslavi a mnoho dalších jednotlivců. Ukázalo se, že ve Mšeně lze vlastními silami připravit hudebně zábavný pořad stejně úrovně jako od profesionálních umělců.

text Jan Bursa, foto Pavel Dvořák