Vážení občané, komunitní návrhové řízení na dopravní změny ve Mšeně vstoupilo do své poslední fáze. Podněty shromážděné od občanů byly v průběhu října zpracovány do kompletní zprávy a zaslány zastupitelům města k připomínkování. Z jejich dosavadních reakcí vyplývá, že okruh těchto návrhů je velmi rozsáhlý a je těžké v této odborné záležitosti určovat správná řešení. Proto se značná část zastupitelů přiklání k názoru, aby podklady zpracovala specializovaná firma, nejlépe formou komplexní studie, která jednotlivé návrhy posoudí, vzájemně je prováže, stanoví časovou posloupnost realizace a doporučí i zdroje financování. Konečný postup v této záležitosti bude stanoven na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva, do konce roku je tedy ještě možné přijímat poslední návrhy od občanů. Prosím proto všechny, kteří mají zájem na tomto tématu spolupracovat, aby mne kontaktovali buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: mistostarosta@mestomseno.cz

Václav Novák, místostarosta