Mšenská sokolovna – dokončena první etapa výstavby lezecké stěny1

Aktivní TJ Sokol Mšeno přišla před časem s ambiciózním projektem vybudovat horolezeckou stěnu. Od nápadu vedla složitá cesta od výběru nejvhodnějšího zařízení a dodavatele. V neposlední řadě hrály roli i finanční prostředky. Nakonec byla vybrána firma Makak z Jablonce nad Nisou. V současné době je dokončena první etapa výstavby, v prvním čtvrtletí 2008 bude zahájen zkušební provoz. Pro veřejnost tak Sokol Mšeno přichází s pěkným dárkem do nového roku.

2


Trochu čísel
Výška stěny – 10 m, celková plocha – 175 m2, počet chytů – cca 890 ks, šířka levé, kolmé části – 6,9 m, šířka zadní, převislé části 8,5 m, boulderová stěnka – 3,5 x 4,5 m. Umístění: v prostoru jeviště sokolovny. Předpokládaná provozní doba: út – pá 16 – 21 h, po dohodě možno i v so a ne, příp. pronájem celé stěny. Předpokládané vstupné: 60 Kč/2 h.

Přínos 3
Stěna umožní celoroční provozování horolezeckého sportu, zejména pak trénink v zimním období. Její existence přitáhne do sokolovny více dětí a mládeže, která se pod vedením našich instruktorů může věnovat sportu, jenž komplexně rozvíjí tělesnou zdatnost, pěstuje odpovědnost a rozvíjí kamarádství. Spolupracovat s námi v této oblasti bude i Lezecký klub Mšeno. Svými parametry stěna umožní pořádání závodů dětí a mládeže. V kombinaci s naší ubytovací kapacitou bude ideálním místem pro konání soustředění mládežnických oddílů.

V celé České republice je 101 veřejných lezeckých stěn a 9 600 registrovaných horolezců. Z toho 23 stěn je v Praze (před 10 lety zde byly pouze 4). Ve větších městech např. v Liberci, Ústí nad Labem, Plzni, Budějovicích jsou 3 – 4 veřejně přístupné lezecké stěny. I menší města, jako např. Nový Bor, Polička, Jeseník, Hořice v Podkrkonoší, Prachatice, mají alespoň 1 stěnu. V Praze připadá na 1 stěnu 73 registrovaných horolezců, v  Plzni jsou 4 stěny pro 213 aktivních registrovaných horolezců (1 stěna/53 horolezců).

Ve Středočeském kraji s celkem 740 registrovanými horolezci jsou pouze 2 (!) veřejně přístupné stěny – v Berouně (48 registrovaných horolezců) a v Kladně (62). Přitom v regionu Mělník – Mladá Boleslav (Mšeno leží přibližně ve středu) je 321 registrovaných horolezců – celkem 43 % ze Středočeského kraje (viz tabulka) a stěna zde dosud není žádná. Podle celostátního průměru by v regionu Mladá Boleslav - Mělník měly být 3 – 4 stěny a ve Středočeském kraji by místo dosavadních 2 stěn mělo být alespoň 8 lezeckých stěn, aby zde byly podmínky srovnatelné se zbytkem republiky.

4

město

registrovaných
horolezců

km
ze Mšena

Benátky n/J.

16

26

Kralupy n/Vlt.

10

39

Lysá nad Labem

25

36

Mělník

27

19

Mladá Boleslav

97

25

Mnichovo Hradiště

64

33

Mšeno

38

0

Neratovice

44

28

Celkem

321

 

Zdroje: evidence oddílů ČHS, server lezec.cz a horydoly.cz

5Přínos pro Středočeský kraj
V naší části kraje žádná stěna dosud není. Zde, na severu Středních Čech, je horolezecký sport velmi rozšířen, zejména díky existenci jedinečných pískovcových skalních útvarů Českého Ráje a Kokořínska. Početné horolezecké oddíly z Mladoboleslavska a Mělnicka (a k nám přilehlého Českolipska) však doposud nemají možnost celoroční přípravy. Stejně na tom jsou i lezecká družstva HZS Středočeského kraje, kterým v regionu chybí možnost tréninku a udržování kondice. Postavení stěny ve Mšeně, které z tohoto pohledu leží výhodně umístěno (viz mapka) mezi Mělníkem, Mladou Boleslaví, Benátkami n. J. a Doksy, bude mít velký význam pro rozvoj tohoto sportu v regionu a také pomůže udržet a zvýšit výkonnost lezeckých družstev hasičů.

O nás
TJ Sokol Mšeno je nejstarší jednotou v župě Barákově (založena 1865) a i dnes patří k velmi aktivním jednotám. Naše občanské sdružení se věnuje jak tělovýchovné činnosti a sportu, tak kulturní činnosti, se záběrem na region Mšenska a se zaměřením především na děti a mládež. V sokolovně pravidelně probíhají tyto veřejnosti přístupné aktivity: cvičení předškolních dětí (2x týdně); cvičení mladších žáků a žákyň (2x týdně); cvičení starších žáků a žákyň (2x týdně); judo (děti – 1x týdně); cvičení žen na hudbu (2x týdně); volejbal (2x týdně); florbal (1x týdně); volejbal dětí (1x týdně).

Technický popis
Laminátové opláštění je tvořeno skladbou profilovaných modulových dílců tl. 8 – 12 mm do rozličných tvarů, které mohou tvořit jak stěnu nenáročnou (položenou), tak velmi převislou (systém Makak). Plášť stěny je možné vyrobit v jakémkoli barevném provedení. V každém modulovém dílci o velikosti 1000 x 1000 mm je 8 – 12 možností na uchycení horolezeckých chytů. Výhodou tohoto opláštění je jeho životnost a nenáročná údržba. Dřevěné opláštění je prováděno z vodovzdorné překližky tl. 18 – 25 mm formátů 1500 x 1500 mm, s povrchovou úpravou pískováním, s počtem 22 narážecích matic pro umístění horolezeckých chytů na 1 m2. Plášť horolezecké stěny je opatřen dvěma nátěry barvou Herbol (Herbosil).

Nosné konstrukce
Nosná konstrukce je tvořena svařovaným prostorovým rámem z jackelů, na který se dřevěný plášť upevňuje pomocí dřevěných hranolů, jako spojovací materiál slouží svorníky a vruty. Ocelové nosné konstrukce jsou vyráběny z oceli 10235. Na ocelový prvek připevněný k základní konstrukci se laminátový plášť upevňuje pomocí táhel a závěsů vedených ze základní konstrukce, jako spojovací materiál slouží svorníky.

Uspořádání a rozmístění osobních zajišťovacích bodů
Jistící body jsou osazovány nýty (Fixe). Projekt umístění osobních zajišťovacích bodů a zařízení pro osobní horní jištění je tvořen v souladu s EN 12572. Pevnost osobních zajišťovacích bodů je vypočtena na 10,0 KN (1 000 kg) a testována po dokončení horolezeké stěny na 8 KN (800 kg). Každý vytyčený směr je ukončen koncovým řetězem upevněným ve dvou bodech. V každém koncovém řetězu je umístěna ocelová karabina. Stěna je osazena až pěti sty druhy horolezeckých chytů různých barev (5 ks/m2), které se přichycují pomocí imbusových šroubů do natloukacích matek (z lícu stěny). Jednotlivé barvy chytů tvoří v jedné části stěny více lezeckých tratí různé obtížnosti.

Vybavení horolezecké stěny
V případě přání zákazníka je možno stěnu vybavit kompletním potřebným horolezeckým materiálem (lana, lezecká obuv, jistící pomůcky, sedáky). Stanovená cena výstavby horolezecké stěny obsahuje všechny náklady spojené s výrobou a montáží horolezecké stěny a je konečná:

  • návrh řešení horolezecké stěny
  • projekt horolezecké stěny
  • výroba a montáž ocelové konstrukce
  • výroba a montáž opláštění stěny
  • osazení jistícími body
  • osazení koncovými řetězy
  • osazení stěny horolezeckými chyty 5 ks na 1 m čtvereční
  • ověřovací zkoušku
  • na dodanou stěnu je záruka 75 měsíců

Jan Bloudek, Martin Mach