Rada města Mšena vyhlašuje 1. ročník ankety Vyhlášení roku 2006

O nejlepšího sportovce roku 2007 Mšena a přilehlého regionu

Kategorie:
a)    individuální sporty
b)    kolektivní sporty

Do ankety může kdokoli přihlásit sportovce každého věku ze školského obvodu ZŠ Mšeno, tj. obcí Mšeno, Kanina, Chorušice, Řepín, Nebužely, Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov a Vrátno. Přihlášený sportovec či kolektiv musí v uvedených obcích bydlet nebo sportovně působit. Přihlášky lze zasílat poštou na adresu MěÚ Mšeno (nám. Míru 1, 277 35 Mšeno) v obálce nadepsané „Sportovec roku“, osobně tamtéž, nebo elektronicky na adresu admin@mestomseno.cz do 15. 1. 2007. V přihlášce uveďte jméno sportovce (kolektivu), ročník narození (věkovou kategorii), Radka Nečasovádruh sportu, ve kterém přihlášený vyniká, a jeho nejlepší výsledky v roce 2007, název klubu, za který sportuje (případně místního klubu, kde sportovně vyrostl), dobu působení v daném sportovním odvětví, rekordy osobní či jiné, získané tituly a místa, kde jich dosáhl, případně další zajímavé podrobnosti.

Podané přihlášky vyhodnotí komise jmenovaná starostou a složená z nezávislých sportovních odborníků z regionu. Na slavnostním vyhlášení za účasti regionálního tisku (termín a místo bude zveřejněno později) budou oceněni tři nejlepší v každé kategorii a obdrží drobné věcné dary a upomínkové předměty. Rád bych touto cestou oslovil všechny podnikatele a starosty obcí z našeho regionu, aby nějakou formou podpořili naše nejlepší sportovce, a ocenili tak jejich tréninkové úsilí a dobrou propagaci našich obcí.
Sportu zdar!

Martin Mach, starosta města Mšena