Chrám sv. Martina ve Mšeně byl svědkem Svátečního koncertu sbor Intermezzo

V sychravý podvečer 17. listopadu zaplnili kostel sv. Martina návštěvníci Svátečního koncertu, jímž pěvecké sbory – mšenské Intermezzo a Červánek – a komorní orchestr ZUŠ Mělník vzdali poctu významnému skladateli a hudebníkovi Petru Ebenovi, který zemřel letos 24. října. Toto hudební setkání uspořádal smíšený pěvecký sbor Intermezzo ve spolupráci s Římskokatolickou farností a Městským úřadem ve Mšeně. Program, který dostávali posluchači hned u vchodu do kostela, je seznámil s životem a dílem Petra Ebena, s účinkujícími soubory, jejich posláním a skladbami připravenými k poslechu.

sbor IntermezzoPo krátkém úvodním slově Miloše Jíry zazpívali členové Intermezza na pokyn sbormistra Karla Horňáka nejprve skladbu Georga Friedricha Händela Canticorum iubilo. Všechny pěvecké hlasy byly plné harmonie a dynamiky, kterou určoval dirigent. Mezi 11 líbeznými díly převážně duchovní barokní hudby zazněly například Mariánské Ave Adama Michny z Otradovic, Ave verum Wolfganga Amadea Mozarta a Ave Maria Jacoba Arcadelta. Posluchače velmi zaujala v originále zazpívaná píseň To those who came before (Těm, kdo přišli přede mnou), kde se v sólových partech představila Martina Matúšková (soprán), Lenka Tylová (alt) a Pavel Lhoták (tenor). Intermezzo tak důstojně oslavilo 2. výročí svého trvání a potvrdilo správnost nastoupené cesty.

Komorní orchestr ZUŠ MělníkSborové zpěváky pak vystřídali mladí hudebníci z komorního orchestru Základní umělecké školy v Mělníku. Toto těleso přes krátkou dobu svého trvání si už vydobylo značné umělecké renomé. Neobvyklé nástrojové obsazení – 5 příčných fléten, 4 klarinety, 2 fagoty, klávesy, kontrabas, kytara a perkuse – přináší posluchačům pěkné umělecké zážitky. Znovu pod vedením Karla Horňáka zahráli bravurně Pastorelu in D Jakuba Jana Ryby a 2. větu Koncertu B dur Antonia Vivaldiho. Závěrečnou tečku za jejich vystoupením udělala líbezná melodie Petra Iljiče Čajkovského.

Truvérská mše P. EbenaKoncert vstoupil do impozantního závěru. Dosavadní soubory doplnily pěvecké naděje z dětského pěveckého sboru Červánek ze Základní umělecké školy v Mělníku. Jeho členové nyní skládali pěveckou maturitu v Ebenově Truvérské mši, přednesené společně všemi účinkujícími, jejich počet se zastavil na čísle 65. Byl to nezapomenutelný hudební zážitek jako z koncertní síně v Praze. Svědčil o tom srdečný závěrečný potlesk s pochvalnými hlasy posluchačů, které jsme slyšeli před kostelem. Pokladnice sborových skladeb je tak bohatší o další věčné dílo. Ostatně, právě Truvérská mše je na repertoáru mnohých pěveckých sborů.

Na příští koncert Intermezza nebudou posluchači dlouho čekat. Je připravený na neděli 23. prosince od 17 hodin, opět v kostele sv. Martina. Na této dvoustraně najdete kompletní přehled adventních koncertů ve Mšeně i jeho okolí.

text Jan Bursa, foto Lucie Bloudková 

Petr EbenPetr Eben
* 22. 1. 1929    † 24. 10. 2007

   Petr Eben byl osobností, jejíž vzdělanost překračovala oblast hudby. Narodil se v Žamberku. Jeho otec pocházel z pražské židovské rodiny, což se ovšem Petr Eben a jeho bratr dozvěděli až poté, co byli jako synové smíšeného manželství vyloučeni z gymnázia v Českém Krumlově. Čekal je koncentrační tábor Buchenwald, z nějž se naštěstí celá rodina vrátila.
   Vliv na jeho skladatelskou orientaci směrem k duchovní tvorbě a přesvědčení o tom, že hudba má sloužit, měly pravidelné prázdninové pobyty v klášteře v hornorakouském Schlierbachu: zastával tam funkci varhaníka a sbormistra už od svých jedenácti let. Právě varhanám je určena dlouhá řada skladeb, jež jsou oblíbenou součástí koncertního repertoáru (Nedělní hudba, Laudes, Okna podle Marka Chagalla pro trubku a varhany...). Později se rozhodoval, zda se bude věnovat profesionálně klavíru, varhanám nebo kompozici, přičemž tyto zájmy soupeřily s vášní pro jazyky, literaturu a filologii. Studoval na pražské AMU klavír ve třídě Františka Raucha a skladbu u Pavla Bořkovce. Od roku 1955 po dobu pětatřiceti let vyučoval na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Velké tvůrčí zázemí měl Petr Eben ve své rodině. Manželka Šárka, sestra skladatele Ilji Hurníka, byla i prvním posuzovatelem jeho skladeb. Vychovali syny Kryštofa, Marka a Davida.
   Eben často hostoval v zahraničí, kam byl zván do soutěžních porot, k provedením skladeb, k varhanním improvizacím, v nichž byl mistrem, a přednáškám o hudbě 20. století. Ve školním roce 1978/9 vyučoval skladbu na College of Music v Manchesteru, jež mu roku 1992 udělila čestný doktorát. Od konce 60. let spolupracoval s Lyrou Pragensis; podílel se na cyklu pořadů v rotundě sv. Martina na Vyšehradě. Improvizoval k textům z bible, které četli Dana Medřická, Vlasta Fabiánová či Otakar Brousek. Připravil i cyklus celovečerních pořadů hudby a slova. Jako klavírista se kromě provádění vlastních děl osvědčil při doprovázení písní i v triu.
   Petr Eben je autorem více než 170 skladeb – orchestrálních, varhanních i komorních, písňových cyklů, kantát, oratorií a jedné opery a baletu. Významná je jeho tvorba pro děti. V roce 1994 složil pochod a fanfáry ke vztyčení prezidentské standarty a praporu Hradní stráže. Za završení své tvorby sám považoval už koncem 90. let církevní operu Jeremias podle dramatu Stefana Zweiga. Začátkem 90. letech stanul v popředí českého hudebního života. Kouzlo jeho osobnosti „poznamenalo“ tři ročníky festivalu Pražské jaro, jemuž tehdy předsedal. V roce 1994 mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy a Česká biskupská konference mu na Velehradě předala Řád svatého Cyrila a Metoděje. Jeho Truvérská mše vznikla v roce 1969 na text Zdenky Lomové a dodnes patří mezi mnoha českými sbory k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším skladbám.