Ukrajinská zpěvačka Kateryna Kolcová zaujala osobitým projevemÚvod p. faráře Kováče

Na programu Mšenského podzimu v evangelickékm kostele byl 3. listopaduz koncert s názvem „Blízko je den“. Kateryna Kolcová – Tlustá za doprovodu kytaristy Borise Preliče přednesla v hebrejštině 13 starších duchovních a lidových písní. Koncert se stal vzpomínkou na židovské obyvatelstvo Mšena i okolí a na všechny Židy umučené fašistickou zvůlí ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století.

Kateryna KolcováFarář Mgr. Ondřej Kováč v zahajovacím slově přivítal přítomné a oba umělce. Připomněl, že hudba otevírá srdce, a popřál krásný hudební zážitek. Ukrajinská zpěvačka je absolventkou Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Za doprovodu kytary zazněla úvodní píseň Karev Jom (Blízko je den). Paní Kolcová okouzlila posluchače krásným sytým hlasem, dynamikou i barevností tónů. V písních přibližovala utrpení židovského lidu, jeho víru, naději, smutek i povzbuzení k životu. Závěrečné poděkování

V přestávkách mezi písněmi hovořila o historii židovského národa, odsoudila války, zdůraznila nutnost posílení víry v život a uplatnění práva na existenci všech národů. Studiu na konzervatoři nezůstala nic dlužna. Z jejího okouzlujícího přednesu posluchači pochopili, kdy yjadřuje zbožnost, naději, touhu, zklamání, spokojenost i radostnou náladu. Dozněla poslední píseň Příští rok v Jeruzalémě. Hudebně vyspělí posluchači odměňovali každou píseň srdečným potleskem. Projevem díků se staly kytice předané umělcům na závěr. Dychtivé publikum si vyžádalo přídavek, který byl nahrazen společným zpěvem s posluchači. Bylo to přátelské a v srdcích posluchačů to zanechalo krásné vzpomínky.

text Jan Bursa, foto Karel Horňák  
S kytaristou PreličemBoris Prelič