Při projektování a výstavbě Domova seniorů ve Mšeně se nedostalo na umístění kaple k církevním obřadům, která dříve nechyběla skoro na každém hradu či zámku. Ve Mšeně ji nahrazuje knihovna. Věřící klienti evangelického či římskokatolického vyznání tu nejsou ochuzeni o své pobožnosti. Jakékoli náboženství se tu nediskriminuje. V určené čtvrtky sem přichází římskokatolický farář Mgr. Bohuslav Bártek a pátky evangelický farář Ondřej Kováč.

Jejich příchod očekávají také nevěřící. Kromě bohoslužeb a modliteb oba kněží předčítají žalmy a úryvky evangelií. Velký zájem bývá o jejich kázání směrovaná k poslání Boha, morálce lidí, odsuzování špatných lidských vlastností, připomínání slušného chování a vzájemného poskytování potřebné pomoci. Bývá v nich hodně moudrosti a povzbuzení, např. každý den učinit alespoň jeden dobrý skutek, oprostit se od hádek, uvědomit si sílu slova a využívat ji k propagaci všeho prospěšného. Rovněž nestačí jen přijímat, co nám aktivní lidé přinášejí v poučení. Každý by to měl oplácet snahou a schopnostmi ve svém okolí.

Jan Bursa