Anketa Mšenských novin s občany našeho městaZahradní ulice

Před rokem volili mšenští občané nové městské zastupitelstvo. Volebním aktem získali čtyřleté právo sledovat činnosti zastupitelstva, hodnotit plnění volebního programu a diskutovat na zasedáních městského zastupitelstva. Více informací se občané dozvědí ze zpráv o činnosti zastupitelstva a rady města, zveřejňovaných ve vývěsní skříňce naproti radnici, dále v Mšenských novinách a také na internetové stránce města. Jak občané vidí uplynulý rok v plnění volebního programu města, jsme se zeptali několika mšenských občanů. Zde jsou jejich odpovědi:

Miluše Fuxová, důchodkyně: „Jsem ráda, že doba hádek a prosazování osobních zájmů na radnici je minulostí. Nyní jsou tam lidé, kteří tam patří, i s panem starostou. Všichni zvolení plní svůj slib pracovat společně pro rozvoj města. Politikaření zůstává před radnicí. Občanům se dostává podrobných informací z jednání zastupitelstva a rady. Je to správná cesta k rozvoji města. Také kulturní a sportovní život ve městě neskomírá.“

Artur Sura (28 let), dělník: „Taková by měla být naše vláda jako zvolení zastupitelé města. Informace o jejich činnosti a dění ve městě se dozvídám z Mšenských novin. Město je v pořádku a služby uspokojivé. Zastupitelstvu se nedá nic vytknout.“

Miluše Dalecká (26), v domácnosti: „Jaké je zastupitelstvo a jak pracuje, to se odráží ve spokojenosti obyvatel. Za sebe mohu říci, že jsem ve městě spokojená. Na nedostatek informací z radnice si nemohu stěžovat. Mezi záslužné činy minulého i současného zastupitelstva také patří rekonstrukce a zprovoznění městského koupaliště.“¨

Marta Kofmanová, důchodkyně: „Řídit a zvelebovat město není jednoduché. Zastupitelé si zaslouží uznání za odpovědné rozhodování a obětování osobního volna. Nemám důvod nač si stěžovat. Naopak, kdykoli zajdu na radnici něco vyřizovat, setkávám se tu s vřelým přijetím a vstřícným jednáním.“

Iveta Dlouhá, kadeřnice: „Zastupitelstvo města nezapomnělo na předvolební sliby. O své činnosti informuje v Mšenských novinách a ve skříňce. Lepší se tu pořádek. Nikdo se nemusí bát přijít v úředních dnech na radnici s problémem a připomínkou. Ani na ministerstvu by se s občany tak ochotně a vstřícně nejednalo jako u nás. Je tu hodně příležitostí ke sportovní aktivitě dětí i dospělých, o sportovní akce není nouze. To samé se dá říci o dostupnosti kulturních vystoupení. Je škoda, že je navštěvuje poměrně málo občanů.“

Jan Čubek, důchodce: „Ve městě se mi líbí prostředí a zkrášlení květinami. Na náměstí je dostatek laviček k odpočinku a poklábosení se známými. Jaké zastupitelstvo, takové služby a jednání na radnici. Proto jsem tu spokojen.“

Dagmar Braborcová (52), invalidní důchodkyně: „Bydlím zde rok. Mile mne překvapuje setkání se slušností a ochotou na radnici. Žije se tu spokojeně. Krůček po krůčku podle financí se město zvelebuje. Je to vidět i na zřízení rehabilitační péče v Domově seniorů, takže potřební za ní nemusí dojíždět na Mělník a do Mladé Boleslavi. Nezapomíná se na starší a nemocné lidi.“

Miroslav Živný (22), lakýrník: „Zajímám se o informace zastupitelstva, také si je však ověřuji na vzhledu a životě města. Zastupitelé zasluhují uznání za obětavost a postupné vylepšování města. Stačí se zmínit o zprovoznění koupaliště, postupných opravách ulic a úpravě okolí kostela. Také je tu čilý kulturní a sportovní život, což je základ spokojenosti lidí.“

Hynek Tříška (26), dělník: „Voliči zvolili do zastupitelstva odborníky a lidi se zaujetím pro správu a rozvoj města. Je to moc pěkné bydliště. Spolky podporované městem vyvíjejí svou čilou činnost a obohacují občany o kulturní a sportovní zážitky. Nelze opomenout zrekonstruované koupaliště.“

Zdeněk Píč (42), řezník: „Zvolené zastupitelstvo nemá kouzelný proutek. Jeho snahu o potřebnou úpravu města brzdí a ztěžují zděděné dlouhodobé hříchy a nedostatek potřebných financí. Pamatuji dobu, kdy Boleslavskou ulicí projelo denně 5 kamionů. Nyní jich jezdí 25 – 30 s větší zátěží a ty dovedou poničit ulice. V prostoru u Domova seniorů je ukázka devastace a fušérství silničářů. Něco způsobují výtluky a také nedodržování plynulého spádu pro plynulý odtok dešťové vody. Hrbolky střídají dolíčky a tvoří se kaluže. Nebo poklop kanálu je vyšší než okolní terén, takže voda nemůže odtékat. Bez potřebných peněz a šikovných řemeslníků se to nezlepší.“
Mšenských občanů se ptal

Jan Bursa