Paní múza Thálie stále hodně věrných příznivců, ať to jsou představení místního Divadelního sdružení při TJ Sokol Mšeno, či zájezdovými soubory z různých měst a obcí. Také 6. října večer zůstalo v sokolovně neobsazených jen pár sedadel. Přišli sem také klienti Domova seniorů. Na jevišti vystupovali ochotníci občanského sdružení Pik-art z Úštěka v trpké komedii Arnošta Goldflama Kompilátor.

Po zvednutí opony za doprovodu příjemné scénické hudbyse na jevišti začala odehrávat moderní pohádka s věčně se hádajícími sudičkami. Podarovaly chlapcem bezdětné manžele toužící po dítěti. Pojmenovaly ho Kompilátor. Předpověděly mu touhu vyniknout a komplikovanou životní dráhu. Věštba se stala skutečností. Po čem toužil, to se mu nedařilo. Nedbal na rady rodičů,. Překypoval škodlivým sebevědomím. Pln iluzí se vydal do světa. Doplácel na důvěřivost špatným lidem. Upadl do tenat alkoholu. V závěru vystoupil z letícího letadla. Opona spadla a děkovačka nebrala konce za hlasitého potlesku diváků.

Za mistrovským sehráním postav, jaké známe ve svém okolí, jsou hodiny učení a zkoušek. Doplňuje je snaha hrát na jevišti po příkladu profesionálních herců doma i na zájezdech. Soubor občanského sdružení Pik-art Úštěk vznikl v roce 1996. Tvoří ho 10 členů a v případě potřeby další dobrovolníci. Za dobu svého trvání vykazují na divadelním „účtu“ 15 nastudovaných představení, které odehráli jak v Úštěku, tak i na zájezdových představeních. Zkoušky probíhají každou neděli. V Pik-artu nejsou jen domácí. „Přespoláci“ dojíždějí z Litoměřic, Ploskovic, Štětí a Bohušovic. Cení si podpory sponzorů. Všechna představení mají natočena na video, fotografie z nich najdete na www.soubor-pikart.wz.cz

Jan Bursa