V knihovně Domova seniorů potěšila převážně klientky návštěva římskokatolického faráře Mgr. Bohuslava Bártka. Přátelsky pobesedoval s přítomnými bez rozdílu náboženského vyznání. Věnoval se mezilidským vztahům. Poukázal na to, čím si lidé ztrpčují život. Vytvářet kladné vztahy není zase tak složité, jak uvedl v příkladech. Stsčí vzájemná úcta, ochota udělat alespoň jeden dobročinný skutek denně v pomoci potřebnému člověku i ostatním na každém kroku. Vstup do každého dne by se neměl obejít ve víru v Boha a stálý optimismus.

Stručně se zmínil o církevním svátku Povýšení sv. Kříže. V mžiku se knihovna proměnila v mobilní kostel. Svátečně upravený stůl představoval oltář. Doplnily ho mešní knihy a evangelia, nezbytný křížek se svítící svící, ministrantský zvonek, kalich a miska s hostií. Pan farář, ustrojený v mešním rouchu, pronesl kázání. Sloužil vlastně „polní mši“ v češtině, doprovázenou modlitbami, které z přítomných perfektně ovládala pětadevadesátiletá Božena Titěrová.

V závěru ořadu pan farář požehnal všem bydlícím v domově, vedení i personálu hodně zdraví, spokojenosti, vzájemného přátelství a optimální prožití zbytku života. Už v civilu podnítil besedování, slíbil příští návštěvu s programem setkání. Samozřejmě bude opět vítán. Přináší duševní posilu a zdůrazňuje správnou morálku.

Jan Bursa