Vážení občané, na sobotu 10. 11. 2007 jsme zajistili svoz objemného odpadu. V době od 8 do 15 hodin budou přistaveny dva kontejnery, a to proti restauraci Obecník a na Podolci u Černíku. Prosíme, neodkládejte odpad na stanovištích, pokud tam nebudou kontejnery.

Odložit objemný odpad zdarma do kontejneru může občan, který předloží doklad o zaplacení poplatku za svoz TKO. Do objemného odpadu patří např. nábytek, matrace apod. Nepatří tam pneumatiky, elektrospotřebiče, biodpad, komunální odpad apod. Službu u kontejnerů budou mít naši pracovníci, kteří budou kontrolovat doklady a přijímat odkládaný odpad. Kdo nemá zaplacený poplatek za svoz TKO a chtěl by svůj objemný odpad zlikvidovat, musí tento odpad odvézt na skládku v době, kdy mají otevřeno, a tam zaplatit. Upozorňujeme, že jiné druhy odpadu nemohou naši pracovníci přijmout.

Miluše Flíglová, tajemnice