Vážení přátelé Českého dne proti rakovině (Květinového dne),
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozdravili a poděkovali vám jménem Ligy proti rakovině Prahai organizátorům sbírky za vaši spolupráci při zajištění Českého dne proti rakovině (11. Květinového dne), který proběhl 16. května 2007.

Díky nezištné pomoci vás a vašich dobrovolných pracovníků můžeme s radostí konstatovat, že letošní sbírka byla velmi úspěšná! Podařilo se vybrat více než 13 555 000 Kč, což je téměř o 2 miliony více než v roce loňském. A tato částka ještě není konečná, protože přispět na účet sbírky 6500065/0300 lze až do konce letošního roku, stejně jako odesílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na telefonní číslo 87 777.

Z vybraných prostředků se v letošním roce Liga proti rakovině Praha rozhodla podpořit především dobudování centra na léčbu karcinomu prostaty ve Fakultní nemocnici na Bulovce, provoz nádorové telefonní linky doléčování onkologických pacientů, vydávání popularizačních a poradenských publikací a letáků na protikuřáckou výchovu. Finanční příspěvky obdrží také pacientské organizace, hospice, vědecké a výzkumné akce atd. Podrobné informace o rozdělení finančních prostředků najdete po ukončení sbírky na www.lpr.cz

Jménem všech, kterým vámi vybrané peníze pomohou či dokonce možná zachrání život, vám upřímně děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s vámi i v příštím roce! Český den proti rakovině 2008 (12. Květinový den) proběhne ve středu 14. května 2008. Přihlášky (objednávky kytiček a pokladních vaků) Vám budeme rozesílat v průběhu ledna 2008. Za organizátory Českého dne proti rakovině 2007 s přáním dobrého zdraví a osobních úspěchů

Jana Kolářová

Kontakt: Arcadia, s. r. o., tel. 603 546 116, denprotirakovine@arcadia.cz