Poničený plot lázníO lidech s vynikajícím talentem, zručností, mistrech svého oboru, co jsou příkladem ostatním, říkáme: Mají dar z nebe. Ve skutečnosti je to výsledek poctivého učení, píle, tréninku, cvičení, ctižádosti a pevné vůle. Naproti tomu o ničemech, lajdácích, vandalech, podvodnících, různých škůdcích a lidech s nižší úrovní myšlení se může říkat: Je to dar z pekla.

Spíše je to jejich zanedbaná výchova, nebo snad duševní porucha. Prostě co jim chybí na rozumu, si chtějí vynahrazovat zviditelněním výstředního konání i za cenu způsobování obrovských škod. Hnusně se předvedli u betonového plotu městského koupaliště. Tuto stavební památku, starou 75 roků, rozbíjeli přímo barbarsky. Snad těžkou palicí roztloukli celé plotové pole a ještě další sloupky.

Kolemjdoucí rozhořčeně odsuzují tuto zkázu. Ničitelé by měli být co nejdříve dopadeni, jinak by mohli ve městě poničit to, co je jeho pýchou. Nepatří do psychiatrické léčebny? Starosta se zastupiteli se snaží město zvelebovat. Příkladem je Zahradní ulice, nyní to bude další – ulice Na Klůčku. Tuto snahu chtějí lidé bez rozumu ničit?

Jan Bursa