Výstava fotografiíV rámci všech, kteří pouť připravují jsme se shodli, že po loňském velmi odborném a krásném  dějepisném programu zvolíme poněkud oddychovější a volnější program pouti. Cílem bylo jako vždy přání, aby pouť byla místem a časem setkání blízkých lidí jak z řad místních a rodáků, tak i okolních obcí i celého regionu. V tomto záměru nás letos podpořilo i počasí, a tak doufejme, že se jej s přispěním připraveného programu podařilo naplnit.

Jako sluníčko v tomto programu zářila keramička p. Hana Průchová, která předváděla práci na hrnčířském kruhu. Tuto ne zrovna lehkou práci si také mohli návštěvníci pouti vyzkoušet pod jejím vedením. Výstava s názvem „Co se do knih o Újezdu a Chorušicích nevešlo“ doplňovala tato díla především obrazovým materiálem. Líbila se kolekce záběrů ze života obce z roku 1976, ve spolupráci s Mgr. Dušanem Foltýnem, autorem knihy o Chorušicích, byla představena kolekce nejstarších map našich obcí a regionu a představeny změny obcí během posledních 300 let, zajištěn byl prodej obou knih o naší obci. Kruh p. Průchové

Poděkování lunaparku Janečkových a Fialových patří nejen za jeho letošní rozšíření, ale i za perfektně připravený a realizovaný ohňostroj v sobotu večer. Nedělní pohodu umocnilo vystoupení artistů s pořadem pro děti, koncert dechové hudby s kapelníkem Františkem Šťastným. Tradiční perlou na konci byl koncert varhanní a duchovní hudby, kde na chorušické varhany zahrál Petr Strakoš, absolvent lidové konzervatoře v Ostravě, trubka a zpěv David Škařupa, sólista pěveckého sboru Ondráš, zpěv Jana Kurečková, sólistka operety Jiřího Myrona v Ostravě, a Lenka Hniličková, absolventka ZUŠ v Příboře. V kostele Nanebevzetí P. Marie bylo přítomno na 90 posluchačů.

Téměř pokaždé mohou návštěvníci pouti shlédnout nějaký druh lidových technik a řemesel, letos jsme kromě keramiky p. Průchové mohli obdivovat výrobky ze slámy, kukuřičného šustí, výrobky z drátu i kované předměty manželů Frkových, své výrobky přijelo prezentovat chráněné bydlení o. s. Zahrada v Nebuželích. Bohužel, z ekonomických důvodů mnoho těchto podnikatelů udržujících lidová řemesla končí s činností, o to je každá jejich návštěva vzácnější.

K pouti patří atrakceZávěrem jménem všech spokojených návštěvníků děkuji zaměstnancům obce a jejich rodinným příslušníkům, pro které jsou tyto dva dny z větší části pracovní: K. Kašparovské, M. Bláhovi, A. Huňkové,  M. Smržové a Ant. Šnýdrovi. Velký dík patří i představiteli Římskokatolické církve, děkanství Chorušice, páteru Leopoldu Pasekovi a našemu tradičnímu spoluorganizátorovi Jiřímu Výškovi.

Martin Bauer