Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která se nachází v městské památkové zóně Mšeno je povinen vždy požádat o vydání závazného stanoviska oddělení památkové péče Městského úřadu Mělník při jakémkoli stavebním zásahu vně nemovitosti: 

  • výměna oken
  • výměna dveří
  • výměna střešní krytiny
  • obnova fasády
  • přístavba k nemovitosti
  • instalace nových zařízení
  • instalace reklamních tabulí
  • instalace klimatizační jednotek

Veškeré potřebné informace poskytne oddělení památkové péče Městského úřadu Mělník – Mgr. Kateřina Bílková, tel.: 315 635 346, email: k.bilkova@melnik.cz, dveře č. 220.