Zdařilý koncert chlapeckého sboru z BiberachuChlapecký sbor z Biberachu

Mšeno se poslední dobou stává i městem koncertů klasické hudby i sborového zpěvu. Vystupují tu orchestry a sbory vesměs vynikající umělecké úrovně. V pátek 3. srpna vpodvečer přijeli do Mšena až z německého Biberachu členové chlapeckého pěveckého sboru. V kostele sv. Martina je přivítal a představil farář Mgr. Bohuslav Bártek.

Tento sbor vznikl před 45 lety při tamním farním kostele sv. Martina a Marie. Jeho posláním je obohacovat uměleckým zpěvem bohoslužby svátky svatých. Šlo také o převedení chlapců z ulice do důstojného kolektivu a získání k víře v Boha. Převážně vystupuje bez nástrojového doprovodu. Repertoár tvoří duchovní písně od 15. století do současnosti. Odborným hudebním vedením sbormistů a náročnou přípravou dosahuje pěveckého mistrovství. Vystupuje v koncertních síních doma i v zahraničí. Dokládají to častá turné.

Pod vedením sbormistra Johannese Striegela zazpívalo 40 zpěváků ve věku 10 – 20 let patnáct latinských i italských písní skladatelů 15. – 19. století. Závěrem si diváci vynutili přídavek. Vynikající akustika mšenského chrámu zvýraznila krásnou intonaci.  Posluchači si po koncertu pochvalovali skoro „andělský“ zpěv a krásu barokní hudby.

„Věřím, že se nám podařilo připravit poluchačům krásný zážitek z koncertu,“ radostně podotkl pan farář Bártek. Připojil přání, aby sbor přinesl do lidských srdcí radost, víru a lidskost. Je správné umět přijímat duchovní a kulturní hodnoty, ale na druhé straně je také dávat druhým. Loučení s účinkujícími bylo více než srdečné.

Jan Bursa