O problémech mšenského Domova seniorů

Tak by se dal stručně a jasně charakterizovat vývoj provozování Domova pro seniory ve Mšeně. Všichni dobře víme, jak velké chyby udělalo předchozí vedení radnice už jen tím, že v „dobré víře“ připustilo stát se zřizovatelem tohoto zařízení. Nedokázalo totiž analyticky předvídat finanční břemeno, kterým zatíží pokladnu již tak dost zadluženého města. Podcenilo i schopnost komunikovat o finanční stránce věci, nejen v průběhu výstavby, ale i po spuštění provozu DS minimálně na krajské úrovni. Nikdo však nejsme neomylný a v té době oni byli průkopníky v realizaci takové akce. Přes úsporná opatření, propouštění, snižování platů, učení se manipulovat s institutem sponzorských darů, umění čerpat finanční prostředky ze soudku Evropských fondů, to byla a je cesta trnitá. DS se pomalu blíží k metě pokrytého rozpočtu složeného z plateb klientů a plateb poskytovaných státními poskytovateli.

Již tři roky se aktivně snažíme se zastupiteli města Mšena za ODS o komunikaci mezi radnicí a vyšší územní samosprávou, jak v podobě Krajského úřadu Středočeského kraje, ale i příslušných ministerstev. Toto se podařilo po krajských volbách a po předloňských volbách do Parlamentu České republiky. Je možná trochu paradoxem, že k tomu došlo až poté, co vládu strany, která má přímo v názvu slovo „sociální“, vystřídala vláda pravicová, často označovaná za asociální. S novými tvářemi přišla i z části větší podpora. I přes složitosti nového sociálního zákona jsme najednou před situací, kdy snaha nás všech včetně vedení DS a aktivita poslanců za ODS, které jsme zvolili do nejvyšší samosprávy, přinesla ovoce.

My však bohužel přestáváme komunikovat uvnitř. Alespoň tak na mne působí tiskové i osobní výstupy jednotlivých aktérů, vedení DS a zastupitelů města. Každý, kdo umístil své jméno ve volbách na kandidátku, jistě přemýšlel o tom, co dobrého a nového by se mělo udělat pro rozvoj města. Zároveň se ale měl připravit i na dořešení plánů, které zahájilo minulé vedení  města a jejichž součástí je i DS.

I sociální sféra  je prostor, který se v současné době plánuje v Evropě, v České republice. Je třeba jej zajišťovat i na úrovni našeho města, které je převážně složeno z obyvatel – seniorů.

Stárneme, minulost již nezměníme. Přemýšlejme však o tom horkém bramboru, který nám předalo minulé vedení radnice a který bychom měli vychladit a vyfoukat tak, aby mohl být užíván a „sněden“.

Mirka Pernikářová, členka ODS Mšeno, členka Komise pro sociální věci Rady Středočeského kraje