Části veřejnosti je jistě dobře známo, že významná část levého křídla budovy Domova seniorů ve Mšeně byla projektována pro zdravotní a rehabilitační provoz. Taktéž je dobře známo, že od zahájení činnosti Domova seniorů se bohužel nepodařilo rehabilitační provoz otevřít. Nyní se tento stav podstatně mění. Po jednáních, vyvolaných Městským úřadem, požádala o pronájem tohoto rehabilitačního provozu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – Mělník, která zde hodlá v průběhu září otevřít své detašované pracoviště. Přesný termín je závislý na rychlosti provedení revizí přístrojů a zařízení, které provádějí odborné firmy.

Vedení nemocnice však již s předstihem oslovilo lékaře ve svém spádovém území s nabídkou využití tohoto rehabilitačního zařízení pro své pacienty. Klienty se tedy stanou nejen někteří obyvatelé Domova seniorů, ale také široká veřejnost. Podle informací vrchní sestry by se měl počet obsloužených pacientů pohybovat kolem dvaceti denně.

Významným přínosem je také vznik dvou nových pracovních míst, která nemocnice obsadila odborným personálem z mšenského regionu. Vedení Domova seniorů pak jistě potěší další příjem z pronájmu nebytových prostor, starost  jim ovšem přibude se zvýšeným provozem ve veřejné části budovy. Jsem však přesvědčen, že paní ředitelka všechny organizační kroky bez problémů vyřeší, a nabídne tak občanům další zdravotní služby.

Václav Novák, místostarosta