Upozorňujeme občany, kteří mají dosud občanský průkaz vydaný do 31. 12. 1998, ať již s omezením platnosti, nebo bez omezení, že  jsou povinni požádat si o výměnu občanského průkazu do 30. 11. 2007. Jedná se o občanské průkazy – růžové karty. Výměnu nemusí provádět občané narození před 1. 1. 1936. Bližší informace podá Městský úřad Mšeno, odbor organizační a správní.