Úspěch L. Nečasové a T. Bauera
  29. června skončil po deseti měsících další školní rok. Také v tomto roce se žáci naší základní školy nemají za co stydět – ba naopak můžeme na ně být všichni pyšní, o čemž svědčí účast a umístění v některých soutěžích.

    Největším úspěchem bylo 1. místo L. Nečasové ve výtvarné soutěži Bude mít Země bílou čepici?, vyhlášené Klubem ekologické výchovy a 2. místo ve stejné soutěži v literárním oboru, které získal T. Bauer. Ceny si oba výherci byli převzít přímo na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Do okresního kola biologické olympiády se po mnoha letech dostali V. Pešan a P. Červinka, v korespondenční soutěži Centra ekologické výchovy Zvoneček třída VII. B obsadila 6. místo z celé republiky, v oblastním kole přírodopisné soutěže Indiánská stezka obsadila naše družstva 3.-6. místo, družstva žáků z II. stupně postoupila do krajského kola soutěže Ukaž, co umíš, jejímž tématem je především učivo občanské a rodinné výchovy. Dále se naši žáci zúčastnili soutěží s tématem zdravého životního stylu – Hravě žij zdravě, soutěže s tématem prevence sociálně patologických jevů – Svět očima dětí – vyhlášené ministerstvem vnitra.
Před večerkou Nykl z "Ulice"
    A to je jen částečný výčet účasti našich dětí na různých soutěžích. Pro zajímavost – v rámci výtvarné výchovy se vyšší ročníky zapojily do soutěže pořádané seriálem Ulice, kde se i naše obrázky dostaly do finále. A tak některé žákyně měly možnost podívat se, jak se seriál natáčí, pohovořit s hlavními hrdiny a projít si filmové kulisy seriálu.


ZŠ Mšeno