Mašinky na sále radniceMalí výtvarníci, žáci Základní umělecké školy Mšeno, si dávají na svých kresbách, obrazech a keramických výtvorech záležet. Obohacují jimi výstavy ve Mšeně, Praze, Neratovicích, Poděbradech, Lidicích a Mělníku. Jejich obrazy zdobí i zasedací síň mšenské radnice.

 Výpravčí  Kulturní program k oslavě 110 let železnice Mělník – Mšeno – Cetno obohatili o výstavu, která byla vyjádřením jejich pohledu na železnici. Fota objektů Českých drah ze studijních cest do Sudoměře u Mladé Boleslavi a Lhotky u Mělníka připomínají místa čerpání inspirací. Za kresby a obrazy s železniční tematikou od žáčků ve věku 6 – 13 let se autoři nemusejí stydět. Proto pod nimi uvádějí své jméno a věk.

Obdiv zasluhují také ručně vytvářené modely vlaku, výdejny jízdenek, jízdních řádů, postav železničáře a výpračího s výpravkou. Předměty z keramiky by se mohly prodávat a doplňkově zdobit leckterý byt. Takový je výsledek snahy žáků a pedagogů v čele s Mgr. Pavlem Dvořákem, ředitelem školy.
Semafor jako živýMšenský "pacifik"Jede, jede mašinka...... kouří se jí z komínka

Text: Jan Bursa, foto: Karel Horňák