Na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, obecní úřady s rozšířenou působností a obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 550/2006 Sb., dále notáři, pošta a Hospodářská komora ČR mají vydávat na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy.

   Občan bude mít možnost získat určité ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy nejen na tom úřadu, jenž je správcem určitého informačního systému, ale i např. na poště, nebo na obecním úřadu, který je zapojen do informačního systému.

   V praxi to znamená, že po zavedení (a mělo to být již dle zákona o informačních systémech od 1.1.2007) si občan bude moci zajít na úřad v místě svého trvalého pobytu, nebo na úřad v místě, kde se právě zdržuje a úřad mu na požádání vyhotoví požadovaný výstup.

   Zavádění tohoto systému bylo nazváno „CZECH Point“ a má za cíl vytvořit síť míst, kde budou moci občané a podnikatelé získávat veškeré údaje v centrálních evidencích a registrech. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru, který se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu (služba je zřízena přes internet), před jeho vytištěním seznámí klienta s počtem stran výpisu a jeho cenou (50,- Kč za stránku). Po zaplacení bude výpis okamžitě vydán.

   Městský úřad Mšeno byl na základě našeho požadavku zařazen do pilotního projektu tohoto informačního systému. Pilotní projekt se „rozjel“ v dubnu letošního roku, náš městský úřad byl zařazen dodatečně, až když jiný úřad odmítl spolupráci na pilotním projektu. K dnešnímu dni v ČR existuje již 37 kontaktních míst (včetně Mšena) a občan na jednom místě bez dlouhého cestování může vyřídit autorizované výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku. Připravuje se ještě přístup do jiných registrů, a to hlavně výpis z trestního rejstříku a další, to se bude dít postupně, výpis z rejstříku trestů pravděpodobně od 1.1.2008.

   Na Městském úřadě Mšeno bude otevřen CZECH Point dne 1. 8. 2007. Výpisy bude vydávat organizační odbor, úsek matriky.

Otevírací doba:  po, st 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 h
                           út, čt  8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00 h
                           pá      8.00 - 11.30, 12.00 - 14.30 h

   Cílem našeho úřadu je přiblížit veřejnou správu co nejblíže k občanům, jsme si vědomi obtížnosti cestování na Mělník a proto se pokoušíme, pokud je dána nějaká možnost, o získání určité „služby“ našim občanům. Příkladem toho je i CZECH Point.

   Pro informaci – například mimo jiné jsme se snažili získat zpět i vydávání rybářských lístků formou delegování výkonu státní správy podle zákona o obcích (zákonem o rybářství  bylo stanoveno s platností od 1.1.2004 vydávání rybářských lístků  úřady s rozšířenou působností, před účinností této změny  rybářské lístky vydávaly obecní úřady), což Krajský úřad SK nedoporučil  pro nesystémovost, delegování tohoto výkonu státní správy by dle sdělení krajského úřadu ztížilo orientaci občanů žádajících o vydání rybářského lístku. Proto si,  bohužel, občané musí pro rybářské lístky zajet na Mělník.