Od posledních obecních voleb se mezi zastupiteli města vede diskuse o podpoře místních podnikatelů, jaká je ale skutečnost? Mezi pozitivní případy bych mohl zařadit zadávání obecních zakázek formou veřejných výběrových řízení, prezentaci místních firem na webových stránkách města, či nový tržní řád pro stánkový prodej. Tím by ale tento výčet pomalu končil.

   Zastavím se teď u jedné specifické podnikatelské skupiny, u obchodníků. Mnozí z nás jistě tuší, že obchodnický chlebíček je ve Mšeně řádně tuhý, hlavní tržby jsou vázány především na letní sezónu a k tomu je nutno přičíst stále se zesilující tlak obchodních řetězců. Sám jsem před lety v jedné mezinárodní obchodní společnosti pracoval a mohu ze zkušenosti říci, že pokud jsme v některém městě otevírali novou prodejnu, nasadili jsme bezkonkurenční ceny a byli třeba půl roku, rok ve ztrátě, protože ostatní prodejny v Evropě ztrátu vyrovnaly. Poté, co si obchod našel stálou klientelu, ceny se postupně vyrovnaly. To si ale malý mšenský obchodník zdaleka nemůže dovolit, navíc jsou jeho ceny stále srovnávány s mamutí konkurencí, na kterou dle mého názoru nikdy nemůže dosáhnout.

   V současné době je ale naštěstí na vzestupu také nový trend, podpora lokální ekonomiky, místních značek a tzv. domácích produktů. Tento trend by měli zdejší obchodníci rozhodně zachytit a pokud vím, v současné době se již některé projekty připravují.

   Pokud ale jde o přímou podporu, bezodkladně bychom se měli začít věnovat záležitostem, které můžeme sami ovlivnit, jako např. důsledné kontrole plateb za zábor místa na tržišti, či novele vyhlášky o místních poplatcích, konkrétně metodice plateb za umístění předzahrádek, prodejních boxů, či informačních stojanů. Obě tato témata chci vyzdvihnout na nejbližší radě města, případně v zastupitelstvu. Věřím, že mé návrhy budou přijaty příznivě a místním obchodníkům se bude zase o trochu lépe dýchat.

Václav Novák, místostarosta