Naše mateřské centrum Mšenské sluníčko se jako člen celostátní Sítě mateřských center připojilo ke kampani „Společnost přátelská rodině“. Cílem této kampaně je ocenit certifikátem podnikatele, zaměstnavatele či jiné společnosti,  kteří ve svém podniku podporují  rodiny s malými dětmi .

Hlavní kritéria pro nominaci jsou bezbariérový přístup pro rodiče s kočárky, prostor pro děti na hraní, šetrný vztah k životnímu prostředí, množstevní slevy pro vícečetné rodiny. Byly jsme osloveny Rodinným centrem Kašpárek z Mělnka, abychom navrhly někoho z místních podnikatelů, kteří by těmto kritériím vyhovovali a mohli by být za svou nahu oceněni.

Naše mateřské centrum navrhlo dva kandidáty:
- MUDr. Jana Němečka- pro jeho velmi milý a pečlivý přístup k našim malým dětem a v podstatě splňoval všechny uvedená kritéria
- Paní Janu Švecovou – pro její také velmi pečivý přístup k malým zákazníkům a její obchod  „ Boty od Šveců“ také splňoval všechny požadovaná kritéria.

Hodnotící komise, které předsedala paní Bettina Lobkovicz a jejímiž dalšími členy byly členky Rodinného centra Kašpárek, dále Mudr.J. Přidalová z Mělníka  nakonec ocenila jen paní Janu Švecovou. Pan doktor Němeček oceněn nebyl a to prý z toho důvodu, že je podstatou práce pediatra mít kladný vztah a příjemné prostředí pro malé děti. Rozhodnutí komise nás pravda v tomto bodě trochu více zaskočilo.

Co nás , ale překvapilo také , bylo to že jsme nebyly jediní kdo nominoval na ocenění paní Švecovou . Její obchůdek měl jako jediný z 11 kandidátů dvě nominace od dvou na sobě nezávislých subjektů. Dalším navrhovatelem byla členka komise, která do Mšena jezdí na prázdniny a z obchodu paní Švecové je nadšena.

Dne 31.5.2007  proběhla slavnost na  mělnickém zámku u příležitosti předávání  „Certifikátu Společnost přátelská rodině“ za přítomnosti paní kněžny a prezidentky Sítě mateřských center v České republice paní Mgr.Rút Kolínské., která také certifikát  oceněné paní Švecové předala.

Na závěr bychom chtěly dodat, že je z našeho pohledu velmi důležité to , že se rozvijí veřejná debata o podpoře rodin s malými dětmi, které se v důsledku společenských změn dostaly na pokraj zájmu společnosti. Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny.. Věříme, že ocenění firmy „Boty od Šveců“ povzbudí k prorodinným aktivitám široké okolí.