V květnovém vydání Mšenských novin se v článku Marie Říhové „Musíme si pomáhat“ vloudila chyba – při přepisu vypadlo sloveso, takže věta nedávala smysl. Správné znění: Po chvíli odešly na procházku a samozřejmě zajistit i nocleh pro návštěvu. Autorce Marii Říhové i čtenářům se omlouváme.

Karel Horňák