Od 11. 4. 2007 a 13. 4. 2007 jsou v obci Chorušice vyhlášeny dva památné stromy. Jedná se o lípu srdčitou (Tilia cordata), jejíž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm je 380 cm a jírovec maďal (Aesculus hippocastaneum) o obvodu kmene 320 cm. Stromy jsou solitéry v travnaté ploše veřejného prostranství. Stáří stromů je odhadováno na cca 100 – 120 let. Tyto památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jako doklad o stáří jírovce byla použita dobová fotografie pořízená cca v roce 1917. V pravé části  snímku je jírovec maďal. Snímek našemu úřadu poskytl starosta obce Chorušic, pan Martin Bauer, který se podílel na vytváření seznamu návrhů vhodných stromů k vyhlášení za památné.

Vendula Šestáková, referent odboru výstavby a ÚP, ŽP MěÚ Mšeno