Vážení občané,

   vzhledem k několika stížnostem na ukládání plastů na skládku, které se v poslední době vyskytly, bychom vám tuto skutečnost rádi upřesnili. Je pravdou, že na skládkách končí určité množství plastů. Ne každý plast je totiž dále zpracovatelný, jak se lidé domnívají. Mezi plasty, které se ukládají na skládku, patří hlavně stavební plasty, znečištěné plastové obaly, dále pak plasty, které obsahují jiné nežádoucí příměsi (lyžařské boty, lyže,…) a plasty, které nejsou svým složením vhodné pro recyklaci a další využití. Plasty, které občané vytřídí, se na skládku samozřejmě neukládají, tedy ne všechny. Tyto jsou cennou druhotnou surovinou, která se dále zpracovává a slouží nám znovu v podobě jiných výrobků. Materiál, který se na dotřiďovacích linkách ručně dotřídí, pokračuje dále ve své cestě za recyklací a ty druhy, které se recyklovat nedají, putují zpět na skládku.

   Na skládce ale bohužel skončí obrovské množství plastů, které jsou dále využitelné a je vlastně velká škoda je sládkovat. Není to ale vinou naší či jiných společností. Toto záleží na každém z nás, na naší vlastní odpovědnosti. Po celém městě je rozmístěno dostatečné množství barevných kontejnerů na tříděný odpad, a pokud je budeme všichni plně využívat, nebudou na skládkách zbytečně končit cenné druhotné suroviny. Svozové auto s vytříděným odpadem z města se na skládce zváží a odváží jednotlivé komodity k dotřídění.

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.