Společné foto   V úterý 24. dubna k nám do mšenské školy zavítala švýcarská výprava z menšího městečka Saggogn. Před příjezdem návštěvy jsme utvořili (my vybraní deváťáci) skupinky zhruba po 5 lidech. Každé skupince byl přidělen jeden švýcarský žák (celkem jich přijelo 5 - 2 dívky a 3 chlapci, 2 maminky, paní učitelka a řidič autobusu) a naším prvním úkolem bylo představit se našim svěřencům. Hned poté jsme šli do třídy dějepisu, ve které jsme pomocí interaktivní tabule prezentovali náš kraj. I Švýcaři si pro nás něco připravili zajímavé představení svého domova - každý nám představil své záliby a svůj kraj. Poté jsme se vydali do zdejší radnice, kde nás přivítal pan místostarosta V. Novák. Po krátkém přivítání jsme měli možnost zavítat do muzea a na výstavu obrazů v obřadní síni. Po prohlídce radnice jsme zamířili do Domova seniorů, kde nás už očekávala paní ředitelka paní B. Dvorščíková. Po krátké prohlídce jsme měli zhruba hodinu na to, abychom seznámili naše svěřence se zajímavostmi Mšena. Během cesty jsme si výborně procvičili znalost anglického jazyka.

   Po příchodu do školy jsme všichni společně poobědvali v  školní jídelně – byla pravá česká svíčková. Všichni návštěvníci zhodnotili české knedlíky velmi kladně. Po obědě nás čekal testík znalostí druhé země. Po testu nám připravily švýcarské maminky tamější dezert. Velice nám chutnal, a protože už byl čas loučení, předali jsme si dárečky a na úplný závěr jsme se všichni vyfotili. Myslíme si, že tento den se vydařil.

R. Ernstová a M. Tylová, IX. A