Mšenské koupaliště přivítá brzy první návštěvníky

Městské lázně   Nebude to již dlouho trvat a klenot našeho města, kterým je bezesporu mšenské koupaliště, se otevře prvním rekreantům, kteří ho přijdou nebo přijedou navštívit po rozsáhlé rekonstrukci. Je určitě dobře, že lázně budou v letošní turistické sezoně tím správným lákadlem, které do našeho městečka přiláká velké množství návštěvníků. Je to místo, které nám mnozí závidí. My místní si možná ani neuvědomujeme, co celý areál přináší svým uživatelům – klid, pohodu, velmi zajímavé architektonické řešení, takže v konečném pohledu stavba, která nemá chybu.

 2  Téměř shodně s vydáním tohoto čísla Mšenských novin končí termín výběrového řízení na nájemce restaurace v městských lázních, které vyhlásila počátkem května Rada města. Rád bych se v tomto článku zmínil o motivacích, které nás k tomuto kroku vedly. V úvodu musím konstatovat, že podmínky výběrového řízení se staly tématem několika společných jednání Rady města a předcházelo jim také podrobné zjišťování informací. Podmínky jsou poměrně obsáhlé, ale jasně a věcně definované. Podle mého názoru je to tak správné.

3   Areál Městských lázní je architektonickým klenotem, jehož význam přesahuje hranice našeho regionu. Naší snahou tedy je, aby i služby zde nabízené, dosahovaly dostatečné úrovně. Rádi bychom tedy našli silného partnera, který zde nabídne široké spektrum gastronomických služeb a vytvoří podmínky k  provozu nejen v hlavní sezóně, ale  i mimo ni. 

 4  Současně bychom chtěli areál ještě více otevřít pro kulturní akce, ať už to jsou výstavy, prezentace gastronomických specialit a nápojů či komorní hudební produkce.

   Jedním z takových počinů je slavnostní otevření Městských lázní, na které bychom chtěli všechny občany pozvat v sobotu 2. června 2007 v 17 hodin. Na této akci proběhne oficiální předání stavby investorovi, odpolední dixilandový koncert a večerní taneční zábava.

Václav Novák, místostarosta

Stránka o mšenském koupališti