Prospěch, který nám poskytují stromy je  nenápadný a nic nás nestojí, což je možná důvodem, proč si někteří lidé tak málo váží stromů. Pro podporu a chválu stromů zde uvádím následující důvody proč bychom měli stromy chválit, být jim zavázáni vděčností a pečovat o ně.

Přečtěte si uvedený výčet poskytovaných hodnot a zkuste si vedle tohoto sloupce napsat seznam  nepříznivého působení stromů.

Stromy

 • produkují kyslík
 • odstraňují částečky a plyny z atmosféry, včetně oxidu uhličitého (CO2), který   je hlavní příčinou vzniku skleníkového efektu a poškozuje celosvětové klima a mění počasí. Odhaduje se, že jediný akr stromů může každoročně odebrat z atmosféry přibližně 13 tun prachu a plynů
 • absorbují chloro-fluoro-carbony (CFC), které ničí ozónovou vrstvu, jež obklopuje a chrání naši planetu.
 • zúrodňují zem
 • zabraňují také půdní erozi
 • drží půdu pohromadě svými rozsáhlými kořenovými systémy
 • kořeny také absorbují vodu a zabraňují tak sesuvům bahna v deštivých obdobích
 • větrolamy zabraňují škodám na úrodě a ztrátám velkého množství půdy větrnou erozí
 • kořenový systém vrb například drží pohromadě nestabilní říční břehy.

Dále zajišťují

 • oběh živin a vody
 • zadržují vláhu v půdě
 • produkují vodu do vzduchu
 • stín pro lidi
 • stíní také naše domy, kanceláře, obchody a firmy, a zmenšují tak potřebu  použití ventilátorů a klimatizací, čímž šetří fosilní paliva spotřebovaná k výrobě elektřiny a zabraňují tak nepřímo dalšímu znečišťování
 • poskytují  potravu, úkryt a stín pro divoce žijící zvířata v lesích i parcích. podél řek a potoků
 • udržují ideální teplotu vody
 • místo pro život, růst a rozmnožování - ryby, vodní savci i obojživelníci

Stromy kromě vyjmenovaných životně důležitých služeb nabízí lidem prostředí, kde mohou posedět ve stínu a  procítit pocity krásy, inspirace a klidu.

Jeden osamělý strom může být jediným zdrojem života v městské oblasti plné betonu a asfaltu, kde je pro obyvatele měst také poskytovatelem psychické podpory. Možná, že na nějaký  přínos stromů, na který se nedostalo, sami doplníte. A nyní si vezměte tužku a sepište druhý seznam – co špatného dostáváme od stromů?

Ing. Eva Šestáková, AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko