Čarodějní pedagogové   V pátek  27. 4. 2007 se na  školním hřišti konala čarodějnická zábava. My dvě a naši spolužáci z devátého ročníku jsme přichystali zábavný program pro naše mladší spolužáky. Byly připraveny různé soutěže za sladké odměny a k tomu nám kluci pouštěli hudbu nejen k poslechu, ale i k tanci. Žáci druhého stupně měli přístup k internetu, aby získali informace o dnu čarodějnic. Měli také za úkol složit báseň k čarodějnici, kterou si vyrobili a kterou  pak na hřišti před všemi prezentovali. Tento zábavný den končil vyhlášením nejhezčí čarodějnice. Škoda jen, že se této akce příští rok už nezúčastníme.

Za všechny čarodějnice a čarodějníky T. Drebitková, K. Orolínová, IX. A