Ve čtvrtek 29. 3. 2007 se sešla valná hromada Tělocvičné jednoty sokol Mšeno, aby zhodnotila uplynulý rok a zvolila nový výbor na další tříleté období. V úvodu valné hromady vystoupila děvčata z tanečního kroužku ZŠ Mšeno pod vedením H. Házové.

   Souhrnnou zprávu o činnosti jednoty přednesla starostka H. Nečasová. Mimo jiné v ní hovořila o úspěšných grantových řízeních, ze kterých se povedlo financovat např. rekonstrukci podlahy, rekonstrukci a výrobu oken, dokončení střechy, část nové fasády v zadním traktu sokolovny, rekonstrukci havarijního stavu opěrné zdi na kurtu za sokolovnou aj. Z velkého výčtu akcí, které jednota uspořádala v loňském roce, vybíráme: Valentýnský ples, dětský karneval, maškarní ples s půlnoční scénou, Den Země – úklid lesa, zájezd na oblastní slet na Mělníku, Běh T. Foxe, 2 volejbalové turnaje, zájezd na slavnostní zahájení všesokolského sletu do Sazka Arény, Kokořínský triatlon, Běh Debří, besídky pro děti a další. Nesmíme zapomenout na pravidelná cvičení – všestrannosti dětí, cvičení žen, tréninky oddílů – volejbalu, nohejbalu, tenisu, badmintonu, turistiky a juda. V závěru  zprávy starostka poděkovala všem cvičitelkám a cvičitelům za práci s mládeží, výboru a odstupujícím členům za jejich činnost a dalším členům za pomoc při brigádách na údržbě budovy a sportovišť. Další zprávu přečetl za divadelní odbor jednoty M.Jíra. Divadelní spolek v loňském roce úspěšně vystupoval s divadelní hrou „Postel plná cizinců“, na kterou nás zvou i letos, a to na představení konané 19. 5. ve Mšeně.

   V druhé části schválila valná hromada hospodaření za uplynulý rok, taktéž schválila rozpočet a plán činnosti na rok 2007. Dále proběhly volby  do nového výboru jednoty. Zvoleni byli: H. Nečasová, D. Dlouhá, J. Václavíková, D. Guttenbergová, L. Bursová, M. Mach, J. Kašpárek, V. Kovacs a J. Bloudek.

   V závěrečné diskuzi se hovořilo např. o připravované výstavbě horolezecké stěny, na kterou naše jednota získala částku 100 tis. Kč z grantu Středočeského kraje. Přítomní se shodli, že výstavba stěny přispěje nejen k rozšíření horolezeckého sportu v našem kraji, ale bude i jednou z dalších možností využití volného času mládeže i dospělých. Dalším bodem diskuze byl havarijní stav kotle, který se řeší již několik let, ale zatím se nám nepodařilo získat potřebnou dotaci na jeho výměnu. O což se nadále a intenzivněji budeme snažit i v letošním roce podáváním grantů. Po schválení usnesení poděkoval nově zvolený výbor všem přítomným za jejich účast na valné hromadě.   

Hana Nečasová, Dana Dlouhá