Na schůzi městského zastupitelstva se v bodu Různé rozproudila diskuze o problémech, které řeší město hlavně kolem skládky tuhého komunálního odpadu. Diskutující vycházeli z mylných pohledů. Starosta Ing. M. Mach, místostarosta V. Novák i bývalá starostka M. Štráchalová podrobně vysvětlovali historii skládky od jejího zřízení až po její využití v současnosti i budoucnosti. Provoz na skládce se řídí platnými smlouvami a podle dokumentace.

   Místostarosta V. Novák podotkl, že bude nutné o všem, co se děje a řeší ve městě, občany podrobně a často informovat. Správná to odezva na probíhající diskuzi. Nikdo si však nemůže stěžovat na nedostatek informací. Jsou v Mšenských novinách, na internetových stránkách města, v informačních skříňkách města v parku na náměstí Míru. Kromě toho mohou občané přijít v pondělí a ve středu během úředních hodin přicházet za starostou, tajemnicí a dalšími referenty s dotazy, návrhy či stížnostmi. Kdo má zájem o správné informace, ví, kde je hledat. Chce to také pravidelně navštěvovat zasedání zastupitelstva, číst vyhlášky a Mšenské noviny. Potom se předejde k „zaručeně pravým“ zprávám z radnice, jsou spíše z agentury „Jedna paní povídala“. Takové polopravdivé bláboly roztrpčují občany a vrhají nezaslouženě špatné světlo na vedení radnice.

Jan Bursa