Velikonoční posezení při hudbě pro klienty Domova seniorů připravilo vedení domova. Odpoledne 6. dubna zněla jídelnou hudba, jako by tam hrála celá kapela. Tanga střídaly valčíky a polky. Repertoár si podle seznamu skladeb sestavovali sami klienti. I hudebně náročnější písně precizním zahráním lahodily sluchu posluchačů. Mohli si je také společně zazpívat.

   Kdo že jim to tak perfektně muzikantsky hrál? Pan Vítězslav Dědina z Kostelního Hlavna na elektrofonické varhany, ještě zpíval, navazoval kontakt s posluchači a a přidal trochu humoru. Už 50 roků hraje na trubku, se kterou začínal jako žák vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem. Ovládá hru na všechny dechové žesťové nástroje. Vackovou „Zůstaň tu s námi“ končilo toto pěkné posezení plné nezapomenutelných hudebních zážitků. Škoda, že čas pro ně tak rychle uběhl. Se srdečným poděkováním za muziku a přáním brzkého návratu se všichni loučili s panem Dědinou.

(jb)