Zaplněná sokolovna   V místní sokolovně se nejen cvičí, ale i tančí V sobotu 24. března odpoledne se tu parket zaplnil maskovanými dětmi doprovázenými babičkami, maminkami, tatínky a dědečky. Hudební skupina Pohoda, vedená Milanem Žílou, jim hrála do tance. Taneční kroužek ZŠ Mšeno, vedený učitelkou Hanou Házovou, předvedl scénky Ranní vstávání a Pravek.

 Originální masky  Na promenádě masek se představovaly pohádkové postavy s bílou paní, piráty, kovbojem, zdravotnicemi i dalšími krásnými a zajímavými maskami. Na jejich zhotovení si rodiny daly hodně záležet. Taneční rej pokračoval. Z parketu brzy zmizela bílá paní. Asi spěchala do služby na hradě Houska.

   Jen co starostka Sokola Hana Nečasová vyhlásila dětské soutěže, děti utvořily fronty u soutěžních stanovišť. Ač jednotlivé disciplíny GHHHouivyžadovaly zručnost a šikovnost, soutěžící si je oblíbili tak, že nastoupili vícekrát, zvláště na prolézání a kotrmelcích. Některé děti se pytlovým tunelem pohybovaly rychlostí lasičky. Nechyběla ani hra na vláček. Tančící drobotině se ani nechtělo domů. Vydržela až do konce a za rok si to určitě užije znovu.

Jan Bursa