Po zdařilém podzimním koncertu připravuje Základní umělecká škola Mšeno další, tentokrát hudebně–výtvarnou akci. V neděli 15. dubna 2007 v 16 hodin se na radnici ve Mšeně uskuteční koncert, spojený se slavnostním odhalením nových nástěnných obrazů, vytvořených žáky výtvarného oboru ZUŠ Mšeno. V hudebním programu zazní díla barokních skladatelů. Hrát budou nejen „domácí“ žáci, ale i hosté – pěvecký Kvintet profundo a flétnové trio z Mladé Boleslavi a také kytarový soubor ZUŠ Liberec. O barokní hudbě pohovoří pan Jiří Bartoš. Všichni jste srdečně zváni.