Vážení občané, dovolte, abych po prvních měsících v úřadě vyjádřil své názory na chod města. Naše velmi malé město (ovšem se značnou katastrální rozlohou) musí prostřednictvím úřadu a zřízených organizací (školy, hasiči, DS) zabezpečovat poměrně velký okruh úkolů a služeb. Jsou to jednak záležitosti samosprávné, tak přenesený výkon státní správy. Některé služby zajišťujeme pro celý blízký region – školství, sociální péči, požární ochranu apod., nezřídka i pro občany ze sousedních okresů. Z tohoto pohledu je třeba říci, že aparát města není přebujelý, ba dokážu si představit, že při jiné finanční konstelaci by tu práce pro další síly byla. Rezervy v efektivitě práce i hospodaření jednotlivých institucí je samozřejmě možno nalézt vždy a také na tom pracujeme a budeme pokračovat.

   Jaká je vlastně role vedení města ve vztahu k občanům a opačně? Samospráva by měla rozumně hospodařit s majetkem města a vytvářet předpoklady pro jeho další rozvoj. Tedy hospodařit tak, aby byly vždy nějaké rezervy a chystané investice vždy důkladně plánovat i s ohledem na reálný tok peněz městskou pokladnou. Uvažovat koncepčně, vytvářet předpoklady pro rozumný rozvoj (např. pomocí územního plánu), velmi důkladně zvažovat prodeje majetku města a dlouhodobě plánovat, ač to slovo ještě stále nezní nejlépe. To vše za co možná největší účasti občanů, jejichž názor na prioritní cíle rozvoje města i na každodenní běžné problémy musí být brán v potaz. Taková je vize, o jejíž naplnění se snažíme.

   Role úřadu města je především výkon samosprávy. Úřad musí dbát na to, aby vše probíhalo v souladu se zákony, aby se vše řádně zúřadovalo a přijatá rozhodnutí uvedla v život kvalitně a včas. Jeho role je i kontrolní – dohled nad dodržováním některých zákonů a všech obecních vyhlášek a nařízení. V neposlední řadě by měl umět pomoci občanům, kteří to potřebují, samozřejmě v rámci svých možností.

   A co občan? No, bez něj to nejde a nepůjde. Bez občanské akvitity, odvahy a zodpovědnosti k žádoucímu posunu v kvalitě našeho života a rozvoji města nemůže dojít. Ani sebelepší zákony a vyhlášky, naditý rozpočet a „prvoligoví“ úředníci a zastupitelé nedokáží sami o sobě zabezpečit, aby město bylo čisté a krásné a vzkvétalo. Chci tím říci, že pokud v sobě nenalezneme odvahu říci svému sousedovi, nebo i příteli, že mi vadí výkaly po jeho pejskovi na chodníku či v záhonku, nebo že je mi velmi nepříjemné pálení odpadů v jeho kotli, vypouštění odpadních vod do přírody, parkování na chodníku či dříve pěkném trávníku atp., těžko můžeme očekávat, že to za nás někdo (radnice) všechno zařídí. Samozřejmě se o to snažíme, ale dokud nevznikne všeobecné klima, že dělat některé věci je veliká hanba (a nebude následovat postih), situace se k lepšímu příliš nepohne. Občanská iniciativa je nutná i v jiném směru – například ve volnočasových aktivitách.

   Ve sportu a v zájmové činnosti spolky fungují dobře, jak jsem se přesvědčil i na několika výročních schůzích (omlouvám se těm, které jsem letos nestihl). Město bude spolky podporovat, některé věci totiž ani samo dělat nemůže. Vítám proto vznik o. s. Mšenské sluníčko, které zprovoznilo Mateřské centrum, a držím palce! Velmi mě také těší aktivity několika jednotlivců, které směřují k oslavám 110 let dráhy Mělník–Mšeno, mohla by to být krásná akce regionálního charakteru. Vyzývám všechny spolky i činorodé jednotlivce k podpoře této akce a přiložení rukou k dílu, bude to stát za to! Podobné iniciativní skupiny občanů i jednotlivci mají vždy na radnici dveře otevřené a nějaká forma podpory dobrého nápadu se vždy najde. S očekáváním vzhlížím i k Sedlci, kde se možná začínají hýbat stojaté vody a snad se tu také najde parta lidí, kteří obec rozhýbou.

   Přichází opět jaro a s ním slunce, které nám vlije energii do žil. Už se těším na rozkvetlou přírodu a na kypící společenský život ve Mšeně až do pozdního podzimu!

Martin Mach, Váš starosta