Duben
15. 4. 1847 nar. ve Mšeně Rudolf VOMÁČKA, architekt, odborník na ochranu stavebních památek (160. výročí).
24. 4. 1977 zemř. Dušan KŘIČKA, sochař a restauratér stavebních památek, bydlel i v Kokořínském dole (30. výročí).

Květen
4. 5. 1882 nar. Karel DOMIN, botanik, autor prvního odborného seznamu květeny Kokořínského údolí a Mšenska (125. výročí).
9. 5. 1917 zemř. Karel TŮMA, novinář a spisovatel, autor knihy Z českých mlýnů, kde psal i o mšenském Větráku (90. výročí).
13. 5. 1877 nar. F. T. ŠIMON, malíř a grafik, profesor AVU v Praze, pobýval i ve Mšeně (130. výročí).
30. 5. 1902 nar. Emil NĚMEČEK, hudební pedagog v Mělníku, zhudebnil písně v Cikánech K. H. Máchy (105. výročí).

Červen
8. 6. 1872 zemř. MUDr. Cyril KAMPELÍK, lékař (i ve Mšeně), ve 2. pol. 19. stol., zakladatel venkovských spořitelních záložen – „kampeliček“ (135. výročí).
16. 6. 1927 nar. Jaroslav DIBLÍK, novinář a redaktor regionálních novin Podbezdězí (80. výročí).
27. 6. 1862 nar. Josef HANUŠ, literární historik, autor díla o životě V. B. Nebeského z Nového dvora u Kokořína (145. výročí).

Václav Kulas