• Město se umístilo na čelních místech v kraji v soutěži regenerace městských památkových zón. Podrobnosti příště.
 • Podle usnesení zastupitelstva probíhá příprava regulativ výstavby v městské památkové zóně Mšeno.
 • Stále probíhá prodej bytů v čp. 275. Zbývá poslední byt s nájemníkem. Brzy bude vyhlášeno další kolo prodeje.
 • Poprvé jsme 10. března vyvěsili na radnici vlajku Tibetu na protest proti okupaci této země Čínou a soustavnému porušování lidských práv.
 • Probíhá příprava velké investiční akce ČEZu v Sedlci – umístění nové TS a pokládka vedení NN do země v značné části obce. Souběžně musíme řešit i městský rozhlas a telefonní vedení.
 • Pracovnice úřadu provedly inventuru pozemků ve vlastnictví města, důležitý podklad při úvahách o rozvoji a územním plánování.
 • Probíhají jednání s odpadovou firmou AVE o dodatku ke smlouvě o pronájmu skládky (řeší především následnou rekultivaci) a o ekonomice provozování sběrného dvora, který je připraven k rozjezdu.
 • Společně s o. s. Zahrada, Mateřské sluníčko a ZŠ Mšeno připravujeme podání grantové žádosti na regeneraci parku před školou včetně herních prvků.
 • Probíhají jednání o financování DS a dořešení reklamací po výstavbě a využití nevyužitých prostor.
 • Připravujeme zásady poskytování příspěvku města domácnostem na přechod k ekologičtějšímu vytápění – bude předloženo na příštím zasedání zastupitelstva.
 • Připravujeme pravidla grantového řízení pro spolky – bude předloženo na příštím zasedání zastupitelstva.
 • Věnujeme se opravě ulic a cest – hledání prostředků, výběr dodavatelů a materiálů, u větších oprav krajských cest jednáme s patřičnými orgány. Vydržte, už brzy něco opravíme.
 • Jednáme o možnostech posílení kapacity školky (přípravná třída ZŠ?).
 • Žádáme Policii ČR, aby postihovala přestupky proti zákonu o provozu na silničních komunikacích – stání na chodníku, na zákazu zastavení, překročení rychlosti apod. Řidiči, buďte bdělí a hlavně ohleduplní !
 • Město umístilo pokusně 10 ks držáků na sáčky (s lopatkou) na psí exkrementy. Žádáme majitele psů, aby se je naučili používat, případně si zvykli nosit s sebou vlastní sáčky. Kdo po svém psu neuklízí, může čekat postih – porušuje vyhlášku. Zároveň žádám děti, aby sáčky nechaly pro psy.
 • Rozmohlo se opět volné pobíhání psů, majitelům těchto hrozí postih před přestupkovou komisí. Zabezpečte si své psy důkladněji a pakliže s nimi vyrazíte ven, dejte jim známku (na krk).

Martin Mach