12     Ten, kdo projížděl v sobotu 17. února odpoledne Kaninou, zažil nejedno překvapení. Na silnici se vyhýbal lednímu medvědovi, trestanci, arabskému šejkovi a spoustě dalších masek, které se zúčastnily zdejšího masopustního průvodu. Slunečné počasí vylákalo do průvodu přes 60 lidí, z nichž minimálně třetina byla ustrojena v masopustním duchu. Zpestřením průvodu byli dva koně ze stáje Bartošových z Nebužel, na kterých měly možnost se povozit všechny přítomné děti. Slavnostní den byl večer zakončen v místní restauraci masopustní veselicí s živou hudbou.

     Od bývalého starosty pana Václava Štajnce jsem se dozvěděl, že masopust byla jedna z mála tradic, které se mu v Kanině nepodařilo oživit, a proto vděčí zdejší kulturní komisi pod vedením paní Jaroslavy Vrané, která v novodobé historii Kaniny masopust uspořádala poprvé.

3I když si dnes lze jen těžko představit, že bychom se postili masa až do velikonoc, přesto mělo konání masopustu v Kanině velký význam a bude zapsáno do obecní kroniky tučným písmem. Kulturní komisi a celou obec nyní čeká nelehký úkol ve formě příprav oslav 800 let vzniku obce Kanina, které jsou plánovány na 6. – 7.července. O programu slavností vás, čtenáře Mšenských novin, budeme informovat příště.

Roman Burda