Svozová firmy AVE upozorňuje občany, že do popelnic nesmějí dávat ani teplý (natož horký) popel, jinak nebude nádoba vyvezena. Ve firmě platí přísné vnitřní předpisy, protože je zde velké nebezpečí požáru svozového vozu. Občané, kteří lepí svozové známky na okna, schránky, dveře apod. místo na popelnice, komplikují práci pracovníkům firmy a riskují tak, že jim nebude odpad vyvezen, protože známka bude přehlédnuta. Známku na nádobě doporučujeme přelepit průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo k jejímu náhodnému odlepení či zničení.