Ve dnech od 2. – 14. ledna 2007 jsme mohli spatřit na celém území České republiky koledníky, tedy vyslance Boží lásky k lidem, kteří o ní svědčili také v pátek dne 12. ledna 2007 v našem městě. Tak bylo umožněno mnoha lidem podílet se na díle pomoci trpícím bližním, a tak odpovědět na velkou Boží lásku skutkem lásky. Koledníci zastupovali chudé, trpící a potřebné a jejich jménem o dar prosili.

     Tříkrálová sbírka vychází z usnesení České biskupské konference a Charita Česká republika byla organizací této sbírky pověřena. Obecným záměrem pro Tříkrálovou sbírku 2007 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Organizačně sbírku v litoměřické diecézi zajišťuje Diecézní charita Litoměřice prostřednictvím farních a oblastních charit.

     U nás byly tři skupiny koledníků ze školy. Děti se tohoto poslání ujaly s nasazením a pílí. Tříčlenné skupinky mladších spolužáků vedli Míša Tylová, Pavel Vaněk a Pavel Vortel. Tímto chce poděkovat Oblastní charita Mšeno paní ředitelce Základní školy ve Mšeně, paní Mgr. Jiřině Trunkové za spolupráci, dětem za jejich iniciativu a pracovníkům MěÚ Mšeno za pomoc. Koledníci vybrali celkem 5 814,50 Kč. Tato částka již byla odeslána na účet Charity Česká republika. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Václava Benešová, Oblastní charita Mšeno