Ani líbivý vzhled města nestačí pro spokojenost občanů. Mikroskopický pohled na Mšeno ukázal, s čím mohou být lidé spokojeni, co je roztrpčuje, co by naléhavě nebo postupně potřebovali. Pokrok v rozvoji měst a obcí postupuje rychle kupředu. Držet s ním krok a plnit nové, složitější úkoly vyplývající z vyhlášek vlády a zákonů vyžaduje soustředění sil, odbornou pomoc techniků, ekonomů, sociálně právních odborníků, podporu realizačního kolektivu a práci pomocníků. Prostě za méně peněz dokázat více.

     Proto postup na jejich plnění a řešení nemůže být živelný. Správně a systematicky na to jde naše město. Ve spolupráci s občanským sdružením Zahrada od listopadu loňského roku rozjíždí program „Diskuzní fórum“, zaměřený na rozvoj města a okolních obcí. Od zahájení jedná pracovně. Jeho jednání jsou přístupná všem občanům, kteří chtějí pomáhat připomínkami, návrhy a plněním úkolů. Pracovní skupiny se zabývají úkoly ze seznamu potřebných akcí v období 2007 – 2013.

     První na řadě byla témata o životním prostředí, podnikání a cestovním ruchu, sociálních dávkách, volnočasových aktivitách a kultuře. Členové každé skupiny podrobně hodnotí předložený projekt, navrhují, co se může změnit, a určují způsob realizace. Na jednáních Diskuzních fór samozřejmě nechybí starosta Ing. Martin Mach. „Kapitány“ nad oblastmi, které je možno kontaktovat, jsou místostarosta Václav Novák (cestovní ruch), Martin Mach (životní prostředí), Renata Šimíčková (sociální oblast) a Vladimír Wasyliw (kultura a sport).

     Diskuzní fórum pokračovalo 23. ledna. První skupina se zabývala tematikou řešení odpadů, jejich třídění a odvoz s cílem, aby každý platil za odpad, který vyprodukuje, což se bude včetně odvozu kontrolovat. Druhým bodem byl cestovní ruch, kde se nabízejí široké možnosti oživení. Ve druhé skupině Multifunkční centrum jde předně o pět záměrů, mezi které patří internetová kavárna, klubovna pro mládež, prostory pro spolky, senior klub, výstavní prostory, sociální služby. Pro začátek tyto úkoly stačí. Příští Diskuzní fórum se bude zabývat kontrolou a stanovením dalších postupů.

Jan Bursa