Ve Mšeně zahájilo činnost občanské sdružení Mateřské centrum „Mšenské sluníčko“1

     Mateřská dovolená bývá pro některé maminky utrpením. Škodolibě lze dodat: „Děti jsou štěstím rodiny, ale denně půl hodiny“. Její zpestření nabízí Mateřské centrum Mšenské sluníčko o. s. V něm ji lze příjemně prožít v kolektivu maminek a s dětmi. Je jakousi kombinací dětských jeslí s domovem. Je přístupné vždy od pondělí do pátku, v době od 8,30 h do 13 h. Maminky s dětmi od 0 do 5 roků sem mohou přijít kdykoliv a také odejít.

     Na každý den je připraven program a na jeho přípravě se mohou také podílet maminky. Děti si dělají, co samy chtějí a co je baví. Poznávají nové kamarády a maminky přítelkyně. Nemusí být tak připoutané doma mezi čtyřmi stěnami. Mohou se zde pobavit, něco se naučit, vyměňovat si zkušenosti a pro kolektiv připravovat zábavný program. Mají své děti pod dohledem. Nabízí se jim možnost pohlídání dětí, pokud se potřebují dostavit k lékaři, nebo něco vyřídit na úřadě.

2     Mateřské centrum Mšenské sluníčko zahájilo činnost 15. února. Má se čile k světu. Jeho krédem je spokojenost svých návštěvníků. Chce být rájem maminek a dětí. Vše se tu vytváří vlastními silami a také financuje z členských příspěvků. Nic tu není dirigováno shora. Všechno záleží na dobrovolnících.

     Připojíte se k nim? Mateřské centrum zatím sídlí v budově základní školy. Pokud se zajímáte o jeho využívání bližší informace získáte na tel. 737 058 502, nebo osobně u paní Renáty Šimíčkové, Hlovecká 363, Mšeno (vedle školy).

     Koblihy, hodně jídla, pití a veselá zábava, to je pravý masopust. U dětí s maminkami, pořádaný 15. února v Mateřském centru Mšenské sluníčko, byl trochu jiný. Ve školní družině základní školy, na stolech talíře s koblihami, sušenkami a čokoládovými oplatkami a nealkoholickými nápoji charakterizovaly Dětský masopust a sloužily k občerstvení hostí, jak se sluší a patří. Káva a čaj je osvěžovaly.

 3    Od rána sem postupně přicházely maminky s dětmi od jednoho do pěti roků jak oznamovala pozvánka. Srdečně je vítala paní Renáta Šimíčková. Některé děti se vrhly ke kupě hraček jako šelmy na kořist. Hned si vybraly tu svou, společně i samotářsky si hrály. Ojediněle se některé děcko po příchodu chovalo ustrašeně. Brzy strach zmizel a zaujalo ho hraní.Přesto e nejmenší děcka přidržovala máminy náruče, záruky bezpečné a spolehlivé ochrany. Také pro laskavé pohlazení nebylo daleko.

     Ani „motorky“ nezahálely. Malí „motoristé“ jezdili jako závodníci. Jízda se neobešla bez nehody. Tu a tam došlo k pádu a převrácení „ motorky“ bez zranění a poškození. Takové nehody by si přáli dopravní policisté. Že by ve Mšeně vyrůstali příští motocykloví závodníci? Příští stavbaři ze stavebnice stavěli věže, brány hradů a části budov.

4     V době, kdy se děti zabraly do hraní, paní Renáta Šimíčková bez oslavných vět zahajovala činnost občanského sdružení Mateřské centrum Mšenské sluníčko. Podrobně vysvětlovala jeho poslání a pomoc maminkám na mateřské dovolené. Přála si do něj zapojit celé rodiny a přiblížila jeho výhody. Více se maminky dozvěděly v besedě.

     Děti se ještě nenabažily hraní. Do nenasytného šaška házely balónky. Za správné trefy dostávaly odměnu. Potom hledaly poklad skřítka Vojtíška. Prohledaly každou skrýš. Radost z nálezu byla obrovská. Objevovaly zabalené krabičky. Ukrývaly klíčenky, stavebničky, panenky a různé drobnosti. Poklad je poklad. Nastal čas k obědu, a tím i k odchodu domů. Drobotině se těžko odcházelo. Brzy, to záleží na maminkách, sem budou moci docházet každý den.

Jan Bursa

Užijme si mat5eřskou...
    
Zkuste říci před maminkou malého mimina: Ty si pěkně užíváš na mateřské dovolené. Dotyčná máma si jen významně poťuká na čelo a pomyslí si, že mileráda přepustí takovou dovolenou. Ten nekonečný kolotoč přebalování, žvatlání na bezbranný uzlíček, noční vstávání, slovní zásoba se omezuje na ham-ham, paci paci nebo bác, procházky končí většinou na lavičce v parku, protože zkrátka není kam jít. Třeba by bylo, ale není s kým. Nastává boj s únavou ze stereotypu.

     Spousta maminek prožívá mateřskou dovolenou tak, že si říká: „Nějak to přežiju a vrátím se do práce, zpátky mezi lidi.“ Většina maminek se obdobím mateřské dovolené doslova prokousává, a když mají pak nastoupit do zaměstnání, bývají většinou na konci svých psychických sil. Sama se mateřskou taky prokousávám, a napadlo mne, že musí existovat způsob jak si mateřskou užít a nejenom jí přežít.

6     Ano, způsob existuje, našlo jej už mnoho maminek na mateřské dovolené, založily si mateřské centrum. Tato centra úspěšně fungují v mnoha městech a obcích, v celé republice je jich již více jak 150.

Co vlastně mateřské centrum je
    
Zde je odpověd pětinásobné maminky a zakladatelky těchto center v ČR paní Rut Kolínské, která vede v Praze celostátní síť mateřských center:

  • Je to místo, kde se scházejí maminky, které jsou na mateřské dovolené
  • Pomáhá jim vyjít z izolace, do které je dostala celodenní péče o děti
  • Najdou tam přítelkyně
  • Vzájemně si dětičky pohlídají, jezdí spolu na výlety, pořádají společenské akce
  • Základem je, že si toto centrum zřizují a řídí samy, dobrovolně, svépomocí
  • Nic není dirigováno shora, proto jsou si tato centra v něčem podobná a v jiném se třeba liší.
  • Poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím
  • Jsou místem, kde jsou děti vítány
  • Pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí mají neformální charakter.

     V poslední době se centra stávají spíš středisky komunitního dění, zejména na malých městech a v obcích, kde není nic, co by lidi spojovalo. Mateřské centrum zakládá ten, kdo má potřebu realizace, ochotu pracovat pro druhé, má určité znalosti a dovednosti, je zainteresován na cíli, který mu uspokojuje jeho potřeby. Mateřská centra vznikají jako společenství aktivních žen na mateřské dovolené. Jsou založena na práci dobrovolníků. Jako dobrovolnice pracují ženy velmi intenzivně během celé své mateřské dovolené. Využívají své profesní znalosti a dovednosti, které mohou v této pozici rozvíjet a posilovat. Tuto činnost vykonávají v tomto rozsahu většinou jen přesně vymezenou dobu. Stávají se dobrovolnicemi na dobu určitou – dobu mateřské dovolené. Placené zaměstnankyně většina center nemá, ať už z důvodu nedostatku financí nebo prostě proto, že dobrovolné pracovnice chod centra zcela zajistí. V mateřském centru může žena uspokojit svoje potřeby společenských kontaktů, předávání rodičovských zkušeností, ale zároveň zde může nalézt profesní uplatnění a rozvoj.

     Mateřské centrum může v budoucnosti nabídnout všem maminkám  bohatou paletu nejrůznějších akcí, kurzů a přednášek, rekvalifikačních seminářů, které budou určeny nejen maminkám na mateřské dovolené a jejich ratolestem, ale i jejich rodinným příslušníkům a budoucím maminkám. Společně se maminkám většinou podaří i ovlivňovat činnosti a dění ve městě a často i prosadit u zastupitelů společné zájmy (vybudování nových hřišť, podpora projektů pro děti apod.).

     K informacím o činnosti Mateřského centra se ještě vrátíme v příštím čísle Mšenských novin.

Renáta Šimíčková