Jídelna Domova seniorů ve Mšeně posloužila 1. listopadu dětem z Mateřské školy ve Mšeně za „výjezdní“ ateliér i učebnu. Učitelky Jaroslava Půlpánová a Martina Bohuňková jim rozdaly nastříhané papíry jako jablka, hrušky a podzimní listí, k tomu štětce a barvy. Malí výtvarníci snaživě vymalovávali tak, jak vše roste na stromech. Ukazovali přihlížejícím klientkám, co umějí. Tu a tam jim poradily a pomohly s domalováním. K tomu patřilo nezbytné dětské štěbetání. „Honorářem“ za vymalovánky byla pochvala. Díla malých umělců ozdobí okna „mateřinky“ a halu Domova seniorů.

(jb)