Vážení občané, město Mšeno zajistilo na sobotu 2. 12. 2006 svoz objemného odpadu. Dva kontejnery na objemný odpad budou umístěny od 8 do 15 hodin na stanovištích naproti restauraci Obecník a na Podolci u Černíku. V případě rychlého naplnění budou odvezeny dříve. Neodkládejte prosím odpad na stanovištích, pokud tam kontejnery nebudou. Odložení objemného odpadu bude umožněno proti kontrole zaplacení poplatku za svoz TKO na toto pololetí pracovníkem MěÚ a je bezplatné. Do objemného odpadu patří např. části nábytku, staré matrace atd., nikoli však pneumatiky, elektrospotřebiče, bioodpad, běžný komunální odpad z domácností apod. Prosím, nevozte nevhodné druhy odpadů, jejich uložení nebude umožněno. Věřím, že tato akce proběhne hladce a k Vaší spokojenosti. Po jejím vyhodnocení zvážíme pokračování v příštím roce.

Martin Mach, starosta