Volejbalisté 3. místem na  turnaji v Neratovicích 21. 10. zahájili „Podzimní volejbalovou ligu“. V září zahájily pravidelná cvičení oddíly: cvičení všestrannosti- mladší a starší žactvo (pondělí, čtvrtek 17, 18 h), JUDO (středa 15 h), cvičení žen (pondělí, čtvrtek 20 h). Od října je nově otevřen oddíl volejbalu pro mládež ve věku 10-18 let (pátek 17.30 h). V sobotu 28. 10. se konal 2.ročník  „Běhu Debří“, účast 45 běžců.  4. 11. se uskutečnilo divadelní představení „Prachy? Prachy!“, které zahráli členové Nového divadla MKD Mělník. Na kurtě za sokolovnou byla členy sokola opravena zeď. Na zadní části sokolovny byla opravena a natřena fasáda štítu, dokončena poslední etapa výměny střešní krytiny a zhotovena tři nová okna. V listopadu proběhne rekonstrukce a úprava povrchu parket. 4. 12. – Mikulášská nadílka od 17 h.