Ing. Martin Mach       Václav Novák
                     starosta               místostarosta


                          Členové rady Města Mšena

                       
  Svatopluk Houserek    Mgr. Hana Nečasová           Jana Švecová